Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, αναπλ. πρόεδρος Δημήτρης Συλλούρης
Τάκης Χατζηγεωργίου Ντίνος Μιχαηλίδης
Ανδρέας Αγγελίδης Μη μέλη της επιτροπής:
Αθηνά Κυριακίδου Θάσος Μιχαηλίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο μαζί με σχετικούς κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2006. Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ενοποίηση και ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας που διέπει την Εξωτερική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στην επιτροπή ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών, ο νόμος που διέπει τη σύσταση και λειτουργία της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ψηφίστηκε το Νοέμβριο του 1960, είναι γραμμένος στην καθαρεύουσα και τροποποιήθηκε πέντε φορές με ισάριθμους τροποποιητικούς νόμους. Έκτοτε ψηφίστηκε ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος του 1990, όπως αυτός τροποποιήθηκε κατά καιρούς, ο οποίος ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, θέματα λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας, της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, τους γενικούς όρους υπηρεσίας και τα ωφελήματα των δημόσιων υπαλλήλων.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών επισήμανε στην επιτροπή ότι υπάρχουν πρόνοιες στον υφιστάμενο περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμο που συγκρούονται και δε συνάδουν με τις πρόνοιες του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου. Έτσι το Υπουργείο Εξωτερικών ετοίμασε νέο κείμενο του περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμου, σε αντικατάσταση του υφιστάμενου βασικού νόμου, το οποίο έτυχε νομοτεχνικής επεξεργασίας από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και το οποίο ενοποιεί το βασικό νόμο με τους τροποποιητικούς του νόμους και αίρει τις υφιστάμενες αναχρονιστικές πρόνοιές του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί.

 

 

 

21η Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων