Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Γεώργιος Γεωργίου
Θάσος Μιχαηλίδης Γεώργιος Τάσου
Κυριάκος Τυρίμος Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 31η Ιανουαρίου και στις 7, στις 14 και την 21η Φεβρουαρίου 2006. Στις συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και της αστυνομίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου, ώστε:

· να περιοριστεί το επιτρεπόμενο όριο αλκοόλης στον οργανισμό των οδηγών κατά την οδήγηση στο επίπεδο που υπάρχει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και διεθνώς και

· να βελτιωθεί η λειτουργία του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, που έχει αναλάβει τη διαχείριση, το συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου για την Οδική Ασφάλεια, και να αναβαθμιστεί ταυτόχρονα η αποτελεσματικότητά του.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο μειώνεται το επιτρεπόμενο ποσοστό αλκοόλης στο αίμα των οδηγών από 90 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά 100 χιλιοστά του λίτρου (0,90%) σε 50 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά 100 χιλιοστά του λίτρου (50 mg/100ml) (0,50%) και το ποσοστό αλκοόλης κατά την εκπνοή από 39 εκατομμυριοστά του γραμμαρίου ανά 100 χιλιοστά του λίτρου σε 22 εκατομμυριοστά του γραμμαρίου ανά 100 χιλιοστά του λίτρου.

Περαιτέρω, με τον προτεινόμενο νόμο διαφοροποιείται η σύνθεση του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, για να καταστεί αποτελεσματικότερο, με την εμπλοκή όλων των αρμόδιων φορέων.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, αλλά και με βάση τα όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που ευθύνονται για την πρόκληση θανατηφόρων και γενικά σοβαρών οδικών δυστυχημάτων στην Κύπρο είναι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης. Σε ποσοστό 26% των νεκρών οδηγών ανιχνεύτηκε υψηλότερο ποσοστό αλκοόλης στον οργανισμό τους από το επιτρεπόμενο όριο κατά την οδήγηση.

Σε σχετική Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2001, γίνεται εισήγηση όπως τα κράτη μέλη καθορίσουν ως επιτρεπόμενο ποσοστό αλκοόλης στο αίμα τα 50 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά 100 χιλιοστά του λίτρου (50 mg/100ml) (0,50%). Περαιτέρω, γίνεται εισήγηση όπως σε τέσσερις ειδικές κατηγορίες το ποσοστό αλκοολαιμίας καθοριστεί σε 20 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά 100 χιλιοστά του λίτρου (20 mg/100ml) (0,20%). Ειδικότερα, οι κατηγορίες αυτές αφορούν τους άπειρους οδηγούς, τους οδηγούς μοτοσικλέτας, τους οδηγούς φορτηγών οχημάτων και λεωφορείων και τους οδηγούς οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα.

Σύμφωνα με σχετικές μελέτες, η πιθανότητα πρόκλησης οδικού ατυχήματος σε έναν οδηγό με ποσοστό αλκοόλης στο αίμα 0,90% είναι 7 φορές μεγαλύτερη από έναν οδηγό χωρίς αλκοόλη στο αίμα. Η αντίστοιχη πιθανότητα για έναν οδηγό με 0,50% αλκοόλης στο αίμα είναι μικρότερη από τριπλάσια σε σχέση με έναν οδηγό χωρίς αλκοόλη στο αίμα. Τα μέτρα αυτά εντάσσονται στα πλαίσια της προσπάθειας για μείωση των οδικών δυστυχημάτων κατά 50% μέχρι το έτος 2010, σύμφωνα με το στόχο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για την Οδική Ασφάλεια αλλά και του Στρατηγικού Σχεδίου για την Οδική Ασφάλεια στην Κύπρο την περίοδο 2005-2010.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι σε ποσοστό 30% των νεκρών από τροχαία δυστυχήματα ανευρέθηκε ποσότητα αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου. Συγκεκριμένα, το 2004 διενεργήθηκε ανάλυση αίματος σε 33 νεκρούς τροχαίων δυστυχημάτων. Στους 17 από αυτούς ανευρέθηκε ποσότητα αλκοόλ πέραν το ορίου και σε 7 από αυτούς ανευρέθηκε μεν ποσότητα αλκοόλ, αλλά όχι πέραν του 0,90%.

Περαιτέρω, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι το 2005 έχουν διενεργηθεί 71 149 έλεγχοι για την ανεύρεση αλκοόλης και έχουν καταγγελθεί 1 470 οδηγοί οι οποίοι είτε αρνήθηκαν να εξεταστούν για την ανεύρεση αλκοόλ είτε κατά την εξέτασή τους διαπιστώθηκε ότι η ποσότητα αλκοόλ στον οργανισμό τους ήταν πέραν του επιτρεπόμενου ορίου. Τέλος, ανέφερε ο ίδιος εκπρόσωπος, το 45% περίπου των νεκρών οδηγών οι οποίοι οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ ήταν ηλικίας μέχρι 25 ετών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, θεωρεί τη μείωση του επιτρεπόμενου ορίου αλκοόλης στον οργανισμό ως θέμα υψίστης σημασίας, αφού, με βάση την πληροφόρηση που περιέχεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, κάθε χρόνο χάνονται πέραν των 100 ανθρώπων, κυρίως νέων, σε τροχαία δυστυχήματα, εκ των οποίων ποσοστό 25% λόγω υπερβολικής κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών. Το ποσοστό αυτό κατατάσσει την Κύπρο στην πρώτη θέση ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

 

 

 

 

21η Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων