Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού του 2006 Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Ζαχαρίας Κουλίας Λευτέρης Χριστοφόρου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και στις 13 Φεβρουαρίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι της διεύθυνσης του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΤ για το έτος 2006 προβλέπει δαπάνες ύψους £44.469.746 και έσοδα του ίδιου ύψους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα έσοδα του ΚΟΤ για το 2006 θα προέλθουν κυρίως από κρατική χορηγία (£22.506.746), από ποσοστά στις τιμές ύπνου (£7.350.000), από ξενοδοχειακούς λογαριασμούς (£4.200.000), από ποσοστά σε λογαριασμούς κέντρων αναψυχής (£8.000.000) και από διάφορα δικαιώματα χορηγήσεως αδειών και διαχείρισης υποστατικών εκ μέρους του οργανισμού. Σημειώνεται ότι στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό περιλαμβάνεται και αριθμός νέων θέσεων, οι οποίες προωθήθηκαν στα πλαίσια του εκπονηθέντος νέου οργανογράμματος.

Ενημερώνοντας την επιτροπή για διάφορα θέματα της αρμοδιότητάς του, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΤ δήλωσε ότι το 2006 προβλέπεται δύσκολο με βάση τις διαγραφόμενες διεθνώς τάσεις, αφού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού έχει προβλέψει μειώσεις διεθνώς στο τουριστικό ρεύμα.

Ο ίδιος δήλωσε περαιτέρω ότι οι αφίξεις τουριστών είναι δυσανάλογες των εσόδων που απορρέουν από αυτές.

Αναφορικά με άλλα επιμέρους ζητήματα, δήλωσε ότι προωθείται νέα στρατηγική σε σχέση με τη διαφήμιση, η οποία θα γίνεται από τούδε και στο εξής επιτόπου, προωθείται η κατάργηση τουριστικών καταλυμάτων που δε συνάδουν με τη στρατηγική του οργανισμού και γίνονται διαβήματα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, για να αναλάβει τη λειτουργία της Σχολής Ξεναγών.

Περαιτέρω, δήλωσε ότι προωθείται η λειτουργία νομικού τμήματος στον οργανισμό και ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας που διέπει τον ΚΟΤ, έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για τη νέα δομή του οργανισμού και έχει λειτουργήσει η Ακαδημία Τουρισμού. Έχουν επίσης καθοριστεί εκατόν είκοσι κριτήρια για την ποιοτική αναβάθμιση των ξενοδοχειακών καταλυμάτων, στοιχείο απαραίτητο για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, και ετοιμάζεται νέο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των εστιατορίων.

Τέλος, ο ίδιος αρμόδιος ενημέρωσε την επιτροπή για τις προσπάθειες που καταβάλλονται για προώθηση του θρησκευτικού και ιατρικού τουρισμού, καθώς και του αγροτουρισμού, που αναμένεται να συμβάλουν στην προσέλκυση νέου τουριστικού προϊόντος στην Κύπρο.

Όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί στις κατεχόμενες περιοχές, οι αρμόδιοι του ΚΟΤ δήλωσαν ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις και ότι με σωστές παρεμβάσεις κατέστη δυνατό κανένας από τους συνεργάτες του οργανισμού να μην έχει περιλάβει την κατεχόμενη Κύπρο στα προγράμματά του. Δήλωσαν επίσης ότι η πλειονότητα των επισκεπτών στα κατεχόμενα είναι Βρετανοί και οι υπόλοιποι Τούρκοι. Τέλος, σημείωσαν ότι σε καζίνα των κατεχομένων ξοδεύονται από Κυπρίους £30-£40 εκατομ. ετησίως.

Όσον αφορά το θέμα της ανάπτυξης αναδυόμενων αγορών, όπως είναι για παράδειγμα η Κίνα, οι αρμόδιοι του οργανισμού δήλωσαν ότι θεωρείται δύσκολο να προσελκυστεί τουριστικό προϊόν από τέτοιες χώρες, χωρίς την καθιέρωση ναυλωμένων πτήσεων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν επίσης ενημέρωση για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι διαδικασίες κατασκευής μαρίνων στην Κύπρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, για τη μαρίνα στη Λεμεσό έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες, για τη μαρίνα στην Πάφο έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον μετά τη νέα προκήρυξη προσφορών, η μαρίνα της Αγίας Νάπας θα προωθηθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη μαρίνα της Λεμεσού, ενώ για τη Λάρνακα υπάρχει απόφαση για κοινή ανάπτυξη του χερσαίου χώρου μαζί με το λιμάνι.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΟΤ για το έτος 2006.

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή τονίζει την ανάγκη κατάθεσης συμπληρωματικού προϋπολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του υπόλοιπου μέρους του συμφωνηθέντος και εγκριθέντος οργανογράμματος των υπηρεσιών του ΚΟΤ το ταχύτερο. Συναφώς, καλεί τους αρμοδίους να λάβουν υπόψη την ανάγκη να μην επηρεαστεί η ανέλιξη των λειτουργών του ΚΟΤ που επηρεάζονται από την κατάργηση της θέσης Προϊσταμένου Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

21η Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων