Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Ζαχαρίας Κουλίας
Ελένη Θεοχάρους Αθηνά Κυριακίδου
Κυριάκος Τυρίμος Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Ιανουαρίου και 2 Φεβρουαρίου 2006. Στα πλαίσια μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Υγείας, εκπρόσωποι του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου, του Συνδέσμου Εισαγωγέων Φαρμάκων και της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα ασκήσεως των εξουσιών της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων έγκυρα, ανεξάρτητα αν υπάρχει κενή θέση μεταξύ των μελών της, για διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της προς το δημόσιο συμφέρον.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας επισήμαναν ότι εξαιτίας κενωθείσας θέσης στην Επιτροπή Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων παρουσιάστηκε εμπλοκή στην έγκυρη ενάσκηση των εξουσιών της λόγω του ότι δεν υπήρχε πρόνοια στη νομοθεσία που να προβλέπει αυτή την περίπτωση. Η εν λόγω επιτροπή, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, έχει καθήκον και αρμοδιότητα να συμβουλεύει σε θέματα καθορισμού των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων τον Υπουργό Υγείας και, ως εκ τούτου, η ψήφιση της προτεινόμενης τροποποίησης θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στην εύρυθμη λειτουργία της.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων συμφωνούν με τη φιλοσοφία του εν λόγω νομοσχεδίου.

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου δήλωσε ότι υπέβαλε παραίτηση από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων, γιατί ο τρόπος λειτουργίας της δε συνάδει με τη φιλοσοφία στη βάση της οποίας ιδρύθηκε η επιτροπή αυτή και επισήμανε ότι οι πρόνοιες του νομοσχεδίου αλλοιώνουν το σκοπό της ίδρυσής της, που δεν είναι άλλος από την υποβολή συμβουλευτικών εισηγήσεων στον Υπουργό Υγείας σε θέματα τιμολογιακής πολιτικής για τα φάρμακα.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εισαγωγέων Φαρμάκων δήλωσε ότι στο παρελθόν υπέβαλε παραίτηση από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων και επισήμανε ότι η εν λόγω επιτροπή παρουσιάζει προβλήματα δυσλειτουργίας και δε συνεδριάζει τακτικά.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

Με την ευκαιρία αυτή, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας καλεί το Υπουργείο Υγείας να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις του σημαντικού οργάνου όπως είναι η Επιτροπή Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων, έστω και αν αυτό είναι συμβουλευτικό, και παράλληλα καλεί τους εμπλεκόμενους φορείς να επιδείξουν πνεύμα κατανόησης και συνεργασίας για το δημόσιο καλό.

14 Φεβρουαρίου 2006

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων