Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Καίτη Κληρίδου Ανδρούλα Βασιλείου
Αριστοφάνης Γεωργίου Χριστόδουλος Ταραμουντάς
Άγις Αγαπίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 9 Φεβρουαρίου 2006. Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου αυτού, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής, κοινοποίησε όμως γραπτώς τις θέσεις του.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, ώστε να καταστεί ευχερέστερη και πιο αποτελεσματική η λειτουργία των Κακουργιοδικείων. Ειδικότερα, η προτεινόμενη τροποποίηση επιδιώκει να καταργήσει την προβλεπόμενη στο νόμο διετή θητεία των δικαστών των Κακουργιοδικείων και να δώσει στο Ανώτατο Δικαστήριο την ευχέρεια να καθορίζει τη θητεία των δικαστών τους χωρίς χρονικό περιορισμό και με βάση τις εκάστοτε ανάγκες.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως επισήμανε στην επιτροπή ότι της ετοιμασίας του υπό αναφορά νομοσχεδίου προηγήθηκε σχετική εισήγηση του ίδιου του Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των Κακουργιοδικείων. Όπως η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε, η δυσλειτουργία αυτή οφείλεται στην υφιστάμενη ρύθμιση που ορίζει ότι η θητεία των δικαστών που υπηρετούν στα Κακουργιοδικεία πρέπει να είναι τουλάχιστο δύο έτη, ρύθμιση που δεν επιτρέπει να γίνεται σωστή διαχείριση και προγραμματισμός των υποθέσεων Κακουργιοδικείου, δεδομένου του φόρτου του πινακίου των Κακουργιοδικείων.

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος με σχετική επιστολή του προς την επιτροπή δήλωσε ότι συμφωνεί με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του περί Δικαστηρίων Νόμου.

Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου, η επιτροπή επισήμανε ορισμένες αδυναμίες στον τρόπο διατύπωσης ορισμένων προνοιών του, οι οποίες πιθανόν να δημιουργούσαν σύγχυση στην ερμηνεία και κατά συνέπεια στην εφαρμογή τους. Γι’ αυτό το λόγο, η επιτροπή, στην παρουσία και με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου και εκπροσώπων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, επέφερε ορισμένες νομοτεχνικές βελτιώσεις στο κείμενο, χωρίς να αλλοιώσει την ουσία και το σκοπό του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί, και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή του σε νόμο.

13 Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων