Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Μαρία Κυριακού Σοφοκλής Φυττής
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γιώργος Βαρνάβα
Χρίστος Μαυροκορδάτος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 31η Ιανουαρίου 2006. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Γραφείου Προγραμματισμού.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 18 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου, είναι η τροποποίηση των κανονισμών για τη μίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας μέσα σε κυβερνητικές βιομηχανικές περιοχές, ώστε στο εξής στη σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Βιομηχανικών Περιοχών να μην περιλαμβάνεται ως μέλος ο εκπρόσωπος του Γραφείου Προγραμματισμού.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσε στην επιτροπή ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν επηρεάζεται η λειτουργία της επιτροπής. Η εκπρόσωπος του Γραφείου Προγραμματισμού συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

6 Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων