Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Κατάργησης των περί Προδρόμων Ουσιών (Παρασκευή και Εμπορία) Κανονισμών του 2001 έως 2004 Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Ζαχαρίας Κουλίας
Ελένη Θεοχάρους Αθηνά Κυριακίδου
Κυριάκος Τυρίμος Μαρίνος Σιζόπουλος
Δώρος Χριστοδουλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι η κατάργηση των περί Προδρόμων Ουσιών (Παρασκευή και Εμπορία) Κανονισμών, που εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων μεταξύ των ετών 2001 και 2004 και οι οποίοι αναφέρονται στην παρασκευή και εμπορία των προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών, ώστε να ισχύει μόνο ο Κανονισμός 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών αυτών, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

7 Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων