Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Ζαχαρίας Κουλίας Γεώργιος Γεωργίου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Γεώργιος Τάσου
Θάσος Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα
Κυριάκος Τυρίμος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 31η Ιανουαρίου και στις 7 Φεβρουαρίου 2006. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της αστυνομίας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Μηχανολόγων Αυτοκινήτων, των αυτοκινητιστικών οργανώσεων ΣΕΑΚ-ΠΕΕΑ, ΠΣΕΑ και ΠΟΒΕΚ και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΠΑΣΙΚΤΕΟ).

Σκοπός των προτεινόμενων τροποποιητικών κανονισμών, που εκδίδονται με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου για τα μηχανοκίνητα οχήματα και την τροχαία κίνηση, είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με την Οδηγία 2003/27/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Απριλίου 2003, για την προσαρμογή της Οδηγίας 96/96/ΕΚ στην τεχνική πρόοδο όσον αφορά τις δοκιμές των εκπομπών καυσαερίων των μηχανοκίνητων οχημάτων.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς αντικαθίστανται με τα νέα σημεία που αφορούν τον υποχρεωτικό έλεγχο καυσαερίων των οχημάτων που εμπίπτουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες.

Ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ανέφερε ενώπιον της επιτροπής ότι τα σημερινά προδιαγραφόμενα όρια για τις δοκιμές των εκπομπών καυσαερίων, σε σχέση με οχήματα που έχουν κινητήρες νεότερης περιβαλλοντικής τεχνολογίας, είναι πολύ μεγαλύτερα από εκείνα που μπορεί να επιτύχει στην πράξη ένα όχημα, εφόσον συντηρείται σωστά. Επομένως, συνέχισε ο ίδιος, τα όρια δεν είναι τόσο αποτελεσματικά όσο θα έπρεπε, για να διευκολυνθεί ο εντοπισμός των οχημάτων που προκαλούν μεγάλες εκπομπές καυσαερίων. Οι εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της αστυνομίας συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΙΚΤΕΟ συμφώνησαν με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, εξέφρασαν όμως την επιφύλαξή τους αναφορικά με το χρόνο που θα απαιτηθεί για να αποσβεστεί η αξία του νέου μηχανήματος μετρήσεως εκπομπών καυσαερίων των μηχανοκίνητων οχημάτων, το οποίο απαιτείται να εγκατασταθεί στα πιο πάνω κέντρα ελέγχου.

Οι εκπρόσωποι των αυτοκινητιστικών οργανώσεων ΠΕΕΑ-ΣΕΑΚ και ΠΟΒΕΚ και του Παγκύπριου Συνδέσμου Μηχανολόγων Αυτοκινήτων συμφώνησαν με τους προτεινόμενους κανονισμούς.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

 

6 Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων