Αρχείο

    

Δεύτερη συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ζαχαρίας Κουλίας
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Αθηνά Κυριακίδου
Κυριάκος Τυρίμος Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου  

Όπως είναι γνωστό, για την υπό αναφορά πρόταση νόμου κυκλοφόρησε έκθεση, στις 22 Δεκεμβρίου 2005, και συμπληρωματική έκθεση, στις 26 Ιανουαρίου 2006, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, η συζήτηση του θέματος όμως αναβλήθηκε, για να επανεξεταστεί από την αρμόδια επιτροπή.

Η επιτροπή επανεξέτασε το όλο θέμα σε δύο νέες συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 9 Φεβρουαρίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία ο Υπουργός Υγείας επισήμανε ενώπιον της επιτροπής ότι η προτεινόμενη αναβολή εφαρμογής των σχετικών διατάξεων για το νοσηλευτικό προσωπικό πρέπει να είναι μόνο για ένα χρόνο, να αφορά τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια που είναι δυναμικότητας δέκα ή λιγότερων κλινών και σε κάθε βάρδια να εργάζεται ένας τουλάχιστον εγγεγραμμένος νοσηλευτής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και με γνώμονα τη συνέχιση της παροχής ποιοτικής φροντίδας προς το κοινωνικό σύνολο, διαμόρφωσε το κείμενο της πρότασης νόμου ως ακολούθως:

1. Οι διατάξεις του Μέρους Χ του Πρώτου Παραρτήματος, που αφορούν τη στελέχωση με νοσηλευτικό προσωπικό των νοσηλευτικών μονάδων, να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2008.

2. Στο νοσηλευτικό προσωπικό κάθε ιδιωτικού νοσηλευτηρίου δυναμικότητας μέχρι δέκα κλινών να περιλαμβάνεται ένας εγγεγραμμένος νοσηλευτής πλήρους απασχόλησης και στα ωράρια εργασίας που δε θα εργάζεται ο νοσηλευτής αυτός να εργάζεται βοηθητικό προσωπικό ή βοηθός εξ επαγγέλματος και παράλληλα ένας νοσηλευτής να βρίσκεται σε εφημερία.

3. Στο νοσηλευτικό προσωπικό κάθε νοσηλευτηρίου δυναμικότητας έντεκα μέχρι είκοσι κλινών να περιλαμβάνονται τουλάχιστο τρεις εγγεγραμμένοι νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης.

4. Στο νοσηλευτικό προσωπικό κάθε ιδιωτικού νοσηλευτηρίου δυναμικότητας πέραν των είκοσι κλινών να περιλαμβάνονται έξι τουλάχιστο εγγεγραμμένοι νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού διαμόρφωσε το κείμενο της πρότασης νόμου, σύμφωνα με τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006».

 

9 Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων