Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Nόμος του 2005»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Αθηνά Κυριακίδου
Ελένη Θεοχάρους Μαρίνος Σιζόπουλος
Κυριάκος Τυρίμος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους βουλευτές μέλη της επιτροπής κ. Κώστα Κωνσταντίνου, Ελένη Θεοχάρους, Ζαχαρία Ζαχαρίου, Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου, Αθηνά Κυριακίδου και Μαρίνο Σιζόπουλο, σε δύο συνεδρίες, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 22 Δεκεμβρίου 2005. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) και του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ).

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η αναστολή για δύο χρόνια της εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας για τον έλεγχο της ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων που αφορούν τη στελέχωσή τους με νοσηλευτικό προσωπικό. Η τροποποίηση αυτή κρίθηκε αναγκαία λόγω της αντικειμενικής δυσκολίας που αντιμετωπίζουν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια στην εργοδότηση νοσηλευτικού προσωπικού.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και του ΠΑΣΥΝΜ επεσήμαναν ότι για σκοπούς ασφάλειας των ασθενών και διασφάλισης της παροχής ποιοτικής φροντίδας πρέπει σε κάθε βάρδια να εργάζεται, τουλάχιστον, ένας προσοντούχος νοσηλευτής.

Οι εκπρόσωποι του ΠΙΣ και του Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων τόνισαν ότι το πρόβλημα της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού δεν αναμένεται να λυθεί στο εγγύς μέλλον και πρόσθεσαν ότι είναι αδύνατο να εξευρεθούν προσοντούχοι νοσηλευτές, έτσι ώστε σε κάθε βάρδια να εργάζεται ένας από αυτούς.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, αφού προηγουμένως προστεθεί διάταξη με βάση την οποία σε κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο να εργάζεται τουλάχιστον ένας νοσηλευτής και σε κάθε ωράριο εργασίας να εργάζεται ένας νοσηλευτής ή ένας νοσηλευτής να βρίσκεται σε ενεργό εφημερία (on call).

 

 

22 Δεκεμβρίου 2005

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων