Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Αθηνά Κυριακίδου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ανδρούλα Βασιλείου
Νίκος Τορναρίτης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιανουαρίου και στις 3 Φεβρουαρίου 2006. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Περιβάλλοντος) και της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου.

Με τον προτεινόμενο νόμο σκοπείται η τροποποίηση του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η ευχέρεια εξώδικης ρύθμισης των αδικημάτων που διαπράττονται με βάση τις διατάξεις της εν λόγω νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προνοούνται τα ακόλουθα:

1. Παρέχεται η δυνατότητα στην αρμόδια αρχή να ρυθμίζει εξώδικα τα αδικήματα που διαπράττονται με βάση την πιο πάνω νομοθεσία.

2. Καθορίζεται ποσό διακοσίων λιρών ως ανώτατη ποινή αναφορικά με τις παραβάσεις αυτές.

3. Καθορίζονται τα άτομα που εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν σε εξώδικη ρύθμιση των αδικημάτων.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού πρώτα τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006», και ταυτόχρονα αφού τροποποιηθεί το κείμενό του, ώστε σε περίπτωση επανάληψης του αδικήματος ή μη τερματισμού της παράνομης ενέργειας ή παράλειψης μέσα σε σαράντα οκτώ ώρες να διπλασιάζεται το αρχικό πρόστιμο και σε περίπτωση περαιτέρω συνέχισης του αδικήματος ο παραβάτης να διώκεται δικαστικά.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

7 Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων