Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου του 2006 Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και στις 30 Ιανουαρίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο εκτελεστικός γραμματέας του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου για το 2006 προβλέπει δαπάνες ύψους £3.597.857 και έσοδα του ίδιου περίπου ύψους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η κρατική χορηγία προς τον οργανισμό ανέρχεται στα £2.590.982. Ο οργανισμός έχει επίσης έσοδα από την κάρτα νέων, ύψους £60.000, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για διάφορα προγράμματα [πρόγραμμα “ΝΕΟΛΑΙΑ” £723.860, πρόγραμμα “ΝΕΟΛΑΙΑ” (διαχειριστικά) £32.485 και πρόγραμμα “EQUAL” £185.000].

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού ενημέρωσε την επιτροπή για τα διάφορα προγράμματα που επιχορηγεί ο οργανισμός, όπως είναι το πρόγραμμα για το περιβάλλον (£18.000), το πρόγραμμα για τη στήριξη δημιουργίας ειδικών χώρων για τη νεολαία (£15.000), το πρόγραμμα για τη νεανική επιχειρηματικότητα (£1.000), η τηλεοπτική εκπομπή “Είμαστε Εδώ” (£50.000) και η προώθηση σχεδίου δράσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας (£16.000). Περαιτέρω, έγινε ενημέρωση για τα ειδικά προγράμματα που αφορούν νέους με ιδιαιτερότητες, τα οποία αποτελούν νέα προγράμματα με σχετική πρόνοια στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, ύψους £30.500.

Σημειώνεται ότι, πέραν των πιο πάνω, ο οργανισμός περιλαμβάνει στις δραστηριότητές του και μια σειρά άλλων προγραμμάτων, τα οποία στηρίζει με συγκεκριμένες πρόνοιες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται διάφορα προληπτικά προγράμματα σε θέματα εξαρτησιογόνων ουσιών και ναρκωτικών, με υπηρεσία άμεσης ανταπόκρισης για τα ναρκωτικά, η οποία λειτουργεί επί συνεχούς βάσεως. Η πρόνοια για το τελευταίο αυτό πρόγραμμα ανέρχεται στις £151.583.

Περαιτέρω, η επιτροπή ζήτησε να ενημερωθεί ειδικά για τη μη έγκαιρη υποβολή των τελικών λογαριασμών του οργανισμού για το 2004 προς τη Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Συναφώς, οι αρμόδιοι του οργανισμού απάντησαν ότι πράγματι υπήρξε καθυστέρηση στην υποβολή των εν λόγω λογαριασμών, λόγω ελλιπούς στελέχωσης του λογιστηρίου του οργανισμού, προγραμματίζεται όμως να κατατεθούν το αργότερο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2006, ενώ μέχρι το Μάρτιο του 2006 θα κατατεθούν και οι τελικοί λογαριασμοί για το 2005.

Πέραν των πιο πάνω, μέλη της επιτροπής ζήτησαν από τον οργανισμό την κατάθεση συγκεκριμένων στοιχείων ως προς τις ομάδες που έτυχαν επιχορήγησης εντός του 2005 για τα προγράμματα του οργανισμού που αφορούν το περιβάλλον και για τα προγράμματα στήριξης οικημάτων για νεολαίες. Ζήτησαν επίσης την κατάθεση του σχεδίου δράσης για την πρόληψη της εγκληματικότητας, των σχεδίων για τη νεανική επιχειρηματικότητα, των ειδικών προγραμμάτων για νέους με ιδιαιτερότητες και του σχεδίου για τη στήριξη δημιουργίας ειδικών χώρων για τη νεολαία, τα οποία ο οργανισμός δεσμεύτηκε να καταθέσει.

Περαιτέρω, τα μέλη της επιτροπής παρατήρησαν ότι υπάρχουν προβλήματα στο καθεστώς λειτουργίας των Κέντρων Νεότητας, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιοχές να παρουσιάζουν απογοητευτική εικόνα, να υπολειτουργούν ή να μη λειτουργούν καθόλου. Συναφώς, οι αρμόδιοι του οργανισμού δήλωσαν στην επιτροπή ότι αναγνωρίζουν την ύπαρξη προβλημάτων και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος με τις επαρχιακές επιτροπές σε σχέση με το καθεστώς ιδιοκτησίας των κέντρων αυτών και τον τρόπο λειτουργίας τους. Περαιτέρω, ανέφεραν ότι όσα από τα κέντρα αυτά είναι προβληματικά δεν τυγχάνουν οικονομικής ενίσχυσης από τον οργανισμό. Μέλη της επιτροπής υπέδειξαν ότι τα εμβλήματα του Οργανισμού Νεολαίας θα πρέπει να αφαιρεθούν από τα κέντρα που δεν εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο έχουν συσταθεί, ώστε να μη φαίνεται ότι τα οικήματα αυτά εκπροσωπούν τον οργανισμό.

Τέλος, μέλη της επιτροπής υπέδειξαν προς τους αρμοδίους του οργανισμού ότι, ενώ το Συμβούλιο Νεολαίας, στο οποίο υπάγονται πέραν των σαράντα οργανώσεων νεολαίας, έτυχε ενίσχυσης κατά τα προηγούμενα χρόνια ύψους £5.500, στον προϋπολογισμό του 2006 έχει περιληφθεί μόνο πρόνοια ύψους £1.100. Συναφώς, οι αρμόδιοι του οργανισμού δήλωσαν ότι το όλο θέμα βρίσκεται υπό μελέτη και ότι η σχετική πρόνοια των £1.100 που έχει περιληφθεί στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό δεν είναι η τελική.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Κόμματος και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου για το έτος 2006.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος, υπό την αίρεση της κατάθεσης, στο μεταξύ, όλων των ζητηθέντων, στο στάδιο της συζήτησης, στοιχείων.

 

 

31η Ιανουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων