Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Κίκης Γιάγκου Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Βαρνάβα
Ελένη Μαύρου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Ιανουαρίου και στις 6 Φεβρουαρίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, ώστε να επιτρέπεται σε πρόσωπα τα οποία κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών εκτίουν ποινή φυλάκισης να ψηφίζουν.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η πιο πάνω τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, για να καταστούν συμβατές οι διατάξεις του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου που αφορούν το δικαίωμα του εκλέγειν των φυλακισμένων με το άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου Αρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, όπως αυτό έχει ερμηνευτεί πρόσφατα σε σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δήλωσε ότι το υπουργείο υιοθετεί τις πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη να προβεί το Υπουργείο Εσωτερικών στις αναγκαίες διευθετήσεις, ώστε να λειτουργήσει εκλογικό κέντρο εντός του χώρου των φυλακών, δεδομένου ότι θα είναι αδύνατο να ψηφίζουν τα εν λόγω πρόσωπα στα κατά τόπους εκλογικά κέντρα.

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε πως πρόθεση του υπουργείου είναι να λειτουργήσει εκλογικό κέντρο εντός του χώρου των φυλακών, επισημαίνοντας παράλληλα πως, λόγω του μικρού αριθμού φυλακισμένων ανά επαρχία που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα εντός του εν λόγω χώρου, ενδεχομένως να απαιτηθεί ορισμένες κάλπες να συνενωθούν με άλλες κάλπες της ίδιας επαρχίας, για να καταμετρηθούν, ώστε να διασφαλιστεί η μυστικότητα της ψήφου των φυλακισμένων. Επιπρόσθετα, όπως δήλωσε ο ίδιος εκπρόσωπος, οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν για τη διεξαγωγή των εκλογών εντός του χώρου των φυλακών θα επιλυθούν σε συνεργασία με τη διεύθυνση των φυλακών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

7 Φεβρουαρίου 2006.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων