Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Έγκρισης Τύπου Γεωργικών και Δασικών Ελκυστήρων (Κατηγορίες T, C, R και S), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Ζαχαρίας Κουλίας Γεώργιος Γεωργίου
Θάσος Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και την 31η Ιανουαρίου 2006. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της αστυνομίας, της ΠΟΒΕΚ, της ΠΕΕΑ, του Παναγροτικού Συνδέσμου και της ΟΕΒ.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 13 του περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμου, είναι η πλήρης εναρμόνιση του κυπριακού δικαίου με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της ελεύθερης διακίνησης αγαθών και ιδιαίτερα με τις ευρωπαϊκές Οδηγίες 2000/25/ΕΚ και 2003/37/ΕΟΚ, ώστε να υιοθετηθεί το τροποποιημένο μέρος του παραρτήματος των Οδηγιών αυτών, που προβλέπει ποιες πληροφορίες οφείλει να υποβάλλει ο κατασκευαστής ελκυστήρα στην αρμόδια αρχή κράτους μέλους αναφορικά με τον τύπο της μηχανής και τους ρύπους που εκπέμπονται από αυτή, ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση τύπου ολοκληρωμένου ελκυστήρα.

Ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ανέφερε ότι οι κανονισμοί αυτοί απευθύνονται στους κατασκευαστές γεωργικών και δασικών ελκυστήρων και δεν επηρεάζουν ούτε τους εισαγωγείς ούτε τους ιδιοκτήτες των υπό αναφορά ελκυστήρων. Περαιτέρω, όπως ανέφερε ο ίδιος, στην Κύπρο δεν υπάρχουν κατασκευαστές ελκυστήρων και σκοπός των πιο πάνω κανονισμών είναι η πλήρης εναρμόνισή μας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο κατασκευαστής πρέπει να υποβάλει τις πληροφορίες αναφορικά με τον τύπο του κινητήρα του δασικού ελκυστήρα, όπως αυτές καθορίζονται στο παράρτημα που τροποποιείται, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, για να μπορέσει να αποκτήσει το σχετικό πιστοποιητικό έγκρισης τύπου.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της αστυνομίας συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΒΕΚ και του Παναγροτικού Συνδέσμου δε διαφώνησαν με τις πρόνοιες των κανονισμών, αφού δεν επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τις σχετικές ρυθμίσεις τα μέλη τους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

 

31η Ιανουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων