Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Κυριάκος Τυρίμος
Ζαχαρίας Κουλίας Ανδρέας Παπαπολυβίου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Γεώργιος Γεωργίου
Θάσος Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε την υπό αναφορά πρόταση νόμου σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24 Ιανουαρίου 2006. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, συνοδευόμενος από λειτουργούς του υπουργείου του, ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωπος της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ).

Σκοπός της πρότασης νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από το μέλος της κ. Ζαχαρία Κουλία, είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για τα μηχανοκίνητα οχήματα και την τροχαία κίνηση, έτσι ώστε για οχήματα που αποκτήθηκαν και ενεγράφησαν ως αναπηρικά, με αποτέλεσμα γι αυτά να μην έχουν καταβληθεί τέλη εγγραφής και να μην καταβάλλονται τέλη άδειας κυκλοφορίας, να παρέχεται η δυνατότητα, σε περίπτωση αποξένωσης του οχήματος από τον ανάπηρο δικαιούχο και μεταβίβασής του σε άλλο μη δικαιούχο πρόσωπο, να καταβάλλεται ως τέλος εγγραφής το χαμηλότερο ποσό που προκύπτει με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν είτε κατά την ημερομηνία εγγραφής του οχήματος είτε κατά την ημερομηνία μεταβίβασής του.

Εισάγοντας ενώπιον της επιτροπής την πρόταση νόμου, ο εισηγητής της βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Ζαχαρίας Κουλίας ανέφερε ότι με την πιο πάνω πρόταση επιδιώκεται να αρθεί η αδικία που δημιουργήθηκε σε μια ιδιαίτερη ομάδα συμπολιτών μας, στους αναπήρους, εξαιτίας της αλλαγής της νομοθεσίας αναφορικά με τα τέλη εγγραφής και αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων. Συνεχίζοντας ο ίδιος ανέφερε ότι με το νέο σύστημα υπολογισμού του φόρου εγγραφής για οχήματα μεγάλου κυβισμού πρέπει να καταβάλλονται ως τέλη εγγραφής ποσά που μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να υπερβαίνουν την αντικειμενική αξία του οχήματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ανάπηροι να μην μπορούν να πουλήσουν το όχημά τους, αφού εκμηδενίζεται η αγοραστική του αξία.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι το υπουργείο που εκπροσωπεί θεωρεί δίκαια την πιο πάνω πρόταση νόμου και δε φέρει ένσταση στην ψήφισή της από τη Βουλή σε νόμο.

Ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών συμφώνησε με τις πρόνοιες της προαναφερθείσας πρότασης νόμου και ανέφερε περαιτέρω ότι σήμερα υπάρχουν εγγεγραμμένα 2 181 αναπηρικά οχήματα, εκ των οποίων τα 959 είναι πετρελαιοκίνητα. Από τα 959 αυτά αναπηρικά οχήματα ποσοστό 50% περίπου έχει κυβισμό πέραν των 2 000 κυβικών εκατοστών (cc). Τέλος, ο ίδιος ανέφερε ότι οι ιδιοκτήτες αναπηρικών οχημάτων που αναμένεται να επωφεληθούν από την πιο πάνω τροποποίηση της νομοθεσίας ανέρχονται σε 500 περίπου άτομα.

Ο εκπρόσωπος της ΚΥΣΟΑ συμφώνησε με την πιο πάνω πρόταση νόμου, τονίζοντας την ανάγκη παραχώρησης σε ανάπηρο ιδιοκτήτη οχήματος της δυνατότητας πώλησης ή/και μεταβίβασης του αναπηρικού του οχήματος σε μη ανάπηρο πρόσωπο υπό συνθήκες κατά τις οποίες μια τέτοια πράξη είναι οικονομικά συμφέρουσα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και ο βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ συμφώνησαν με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια της Βουλής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εισηγείται κατά πλειοψηφία στη Βουλή την ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, έτσι ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006».

 

 

30 Ιανουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων