Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Κίκης Γιάγκου Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Παπαπολυβίου Ντίνος Μιχαηλίδης
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Γιώργος Περδίκης
Σοφοκλής Φυττής Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Ιανουαρίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου, έτσι ώστε να διευρυνθεί ο κύκλος των προσώπων που δύναται να εισέρχονται, περιέρχονται, εκτιμούν ή χωρομετρούν οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία με τη συμπερίληψη σαυτόν και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων, υπαλλήλων ή μη του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, τα οποία εξουσιοδοτούνται, για το σκοπό αυτό, από το διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, η πιο πάνω τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία στα πλαίσια της επαναχωρομέτρησης όλων των ακινήτων που βρίσκονται στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας, η οποία άρχισε από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, για να παρασχεθεί η δυνατότητα στο εν λόγω τμήμα να μισθώσει υπηρεσίες χωρομετρών και από τον ιδιωτικό τομέα για ταχύτερη διεκπεραίωση της όλης εργασίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από αυτήν από καθαρά νομοτεχνικής απόψεως, γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006».

 

 

31η Ιανουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων