Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Άσκησης του Δικαιώματος του Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι από Μέλη της Τουρκικής Κοινότητας που Έχουν Συνήθη Διαμονή σε Ελεύθερο Έδαφος της Δημοκρατίας (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Κίκης Γιάγκου Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Βαρνάβα
Ελένη Μαύρου Ντίνος Μιχαηλίδης
Ανδρέας Παπαπολυβίου Γιώργος Περδίκης
Νίκος Τορναρίτης Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 Μαΐου και 24 Οκτωβρίου 2005 και στις 23 Ιανουαρίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση νομοθεσίας με την οποία να παρέχεται η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι σε πολίτες της Δημοκρατίας που είναι μέλη της τουρκικής κοινότητας και έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο ελεύθερο έδαφος της Δημοκρατίας, εφόσον πληρούν, όπως και οι υπόλοιποι πολίτες της Δημοκρατίας, τις προϋποθέσεις που καθορίζουν οι οικείοι νόμοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε στην επιτροπή ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή για σκοπούς συμμόρφωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), που εκδόθηκε στις 22 Ιουνίου 2004, στην υπόθεση “Αζίζ εναντίον Κυπριακής Δημοκρατίας” και η οποία στοχεύει στην παραχώρηση του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στους Τουρκοκυπρίους που διαμένουν μόνιμα στις ελεύθερες περιοχές. Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίθηκε σκόπιμη στα πλαίσια του σύγχρονου πνεύματος, της αρχής της ισότητας όλων των πολιτών χωρίς διακρίσεις, του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς και της εκπλήρωσης διεθνών υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου ικανοποιούν πλήρως την πιο πάνω αναφερόμενη απόφαση του ΕΔΑΔ και με την ψήφισή του θα παραχωρηθούν τα πιο πάνω δικαιώματα σε περίπου δύο χιλιάδες Τουρκοκυπρίους.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε πως το νομοσχέδιο ετοιμάστηκε κατ’ επίκληση του δικαίου της ανάγκης, που εφαρμόζεται διαρκούσης της έκρυθμης κατάστασης, ύστερα από την πιο πάνω αναφερόμενη απόφαση του ΕΔΑΔ.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο αυτό, πρόσθεσε η ίδια, παρέχεται δικαίωμα στους Τουρκοκυπρίους που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας να ψηφίζουν και να ψηφίζονται στις βουλευτικές, δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, καθώς και το δικαίωμα να ψηφίζουν στις προεδρικές εκλογές. Απαντώντας η ίδια εκπρόσωπος σε ερωτήσεις μελών της επιτροπής για το κατά πόσο οι προτεινόμενες με το νομοσχέδιο ρυθμίσεις αντίκεινται στις πρόνοιες του συντάγματος που προβλέπουν τη διενέργεια ξεχωριστών εκλογών μεταξύ των δύο κοινοτήτων, καθώς και την εγγραφή των πολιτών τους σε ξεχωριστούς εκλογικούς καταλόγους, δήλωσε πως τα πιο πάνω δικαιώματα θα παραχωρηθούν στους Τουρκοκυπρίους ως άτομα και όχι ως μέλη της τουρκικής κοινότητας και διευκρίνισε πως η εγγραφή τους θα γίνεται σε συμπληρωματικό εκλογικό κατάλογο, ο οποίος θα ενσωματώνεται στο μόνιμο εκλογικό κατάλογο. Όσον αφορά την ανάγκη τροποποίησης των υπό αναφορά άρθρων του συντάγματος, δήλωσε πως αυτά δεν μπορούν να τροποποιηθούν, γιατί είναι θεμελιώδη. Τέλος, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επισήμανε ότι παρατηρείται ευαισθησία των κρατών σε σχέση με τη συμμόρφωσή τους προς τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ, γι’ αυτό και η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να συμμορφωθεί, διαφορετικά οι συνέπειες γι’ αυτή θα είναι πολύ δυσάρεστες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Άσκησης του Δικαιώματος του Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι από Μέλη της Τουρκικής Κοινότητας που Έχουν Συνήθη Διαμονή σε Ελεύθερο Έδαφος της Δημοκρατίας (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2006».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν πως, παρ’ όλο που υιοθετούν τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, θέση της κοινοβουλευτικής τους ομάδας είναι ότι αυτές θα πρέπει να είναι συμβατές με τις πρόνοιες του συντάγματος.

 

24 Ιανουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων