Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Κίκης Γιάγκου Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Γιάννος Λαμάρης Ντίνος Μιχαηλίδης
Ελένη Μαύρου Γιώργος Περδίκης
Ανδρέας Παπαπολυβίου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Νίκος Τορναρίτης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του ίδιου υπουργείου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου, ώστε να παραταθεί η καθοριζόμενη σε αυτόν προθεσμία μέσα στην οποία μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για έκδοση ειδικού πιστοποιητικού έγκρισης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006, καθώς και η προθεσμία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου δύνανται να υποβληθούν οι πιο πάνω αναφερόμενες αιτήσεις παρατάθηκε ήδη μία φορά, με στόχο τη διαφώτιση των πολιτών για τις πρόνοιες της ισχύουσας βασικής νομοθεσίας. Υπό το φως των πιο πάνω, το Νοέμβριο του 2005 το υπουργείο προέβη σε εντατική ενημερωτική εκστρατεία, με αποτέλεσμα να επιδειχθεί πραγματικό ενδιαφέρον από τους πολίτες για υποβολή των πιο πάνω αιτήσεων. Ωστόσο, επειδή το χρονικό πλαίσιο με βάση το οποίο δύνανται να υποβληθούν οι εν λόγω αιτήσεις λήγει το τέλος του τρέχοντος μηνός, σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας, το Υπουργείο Εσωτερικών, έπειτα από σχετική έκκληση πολιτών, κατέθεσε στη Βουλή το πιο πάνω νομοσχέδιο, για να παρασχεθεί η δυνατότητα στα επηρεαζόμενα πρόσωπα να υποβάλουν την προβλεπόμενη στη βασική νομοθεσία αίτηση στην αρμόδια αρχή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και γι’ αυτό εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης δήλωσε πως θα τοποθετηθεί στις πρόνοιες του πιο πάνω νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

Παράλληλα, με την ευκαιρία αυτή η επιτροπή καλεί την εκτελεστική εξουσία να μελετήσει το ενδεχόμενο τροποποίησης της ισχύουσας βασικής νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο αυτή έχει θεσπιστεί.

 

24 Ιανουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων