Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αιμοδοσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Ζαχαρίας Κουλίας
Ελένη Θεοχάρους Αθηνά Κυριακίδου
Κυριάκος Τυρίμος Μαρίνος Σιζόπουλος
Δώρος Χριστοδουλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Αιμοδοσίας και της Συντονιστικής Επιτροπής Αιμοδοσίας Πάφου.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/33/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που καθορίζει τις απαιτούμενες ειδικές τεχνικές απαιτήσεις για σκοπούς εφαρμογής της Οδηγίας 2002/98/ΕΚ, με την οποία καθορίζονται πρότυπα για τον έλεγχο ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή του ανθρώπινου αίματος, καθώς και των συστατικών του, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν για μεταγγίσεις.

Συγκεκριμένα, με τον προτεινόμενο νόμο, ανάμεσα σε άλλα:

1. συγκεκριμενοποιούνται περαιτέρω οι απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας για το αίμα και τα συστατικά του,

2. καθορίζονται οι απαιτήσεις για τις μονάδες αυτόλογου αίματος και

3. επιβάλλεται υποχρέωση επικύρωσης των εξετάσεων και διαδικασιών που αφορούν το αίμα και τα συστατικά αίματος.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας επισήμαναν ότι οι ρυθμίσεις που καθορίζονται με το νομοσχέδιο αυτό θα εφαρμόζονται από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Αιμοδοσίας και της Συντονιστικής Επιτροπής Αιμοδοσίας Πάφου, χωρίς να διαφωνούν με τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου, επισήμαναν ότι δεν ενημερώθηκαν και δεν έλαβαν μέρος στις διαβουλεύσεις για τη διαμόρφωση του νομοθετήματος αυτού και εξέφρασαν την ανησυχία τους για την πιθανότητα αποκλεισμού των εθελοντών από το όλο πλέγμα διαδικασιών της εθελοντικής αιμοδοσίας, που στην περίπτωση αυτή αποτελεί παγκόσμιο παράδειγμα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

Με την ευκαιρία αυτή, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας επιθυμεί να συγχαρεί τόσο τους εθελοντές αιμοδότες για την τεράστια προσφορά τους όσο και την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Αιμοδοσίας και τις επαρχιακές επιτροπές για το όλο έργο που επιτελούν στα πλαίσια της οργάνωσης και συλλογής αίματος, έργο το οποίο στην κυριολεξία σώζει ζωές.

 

26 Ιανουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων