Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Θάσος Μιχαηλίδης
Ζαχαρίας Κουλίας Ανδρέας Παπαπολυβίου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Γεώργιος Γεωργίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24 Ιανουαρίου 2006. Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου αυτού, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου συνοδευόμενος από λειτουργούς της Αρχής, καθώς και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΕΠΟΕΤ-ΑΤΗΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό κανονιστικό πλαίσιο για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία-πλαίσιο).

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου, ώστε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων για θέματα που αφορούν την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου να μεταβιβαστούν στον Υπουργό Οικονομικών.

Περαιτέρω, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνεται η διαγραφή από το βασικό νόμο διατάξεων που επιτρέπουν την άμεση ή έμμεση εμπλοκή της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου στην άσκηση κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, το ευρωπαϊκό κεκτημένο προνοεί διαχωρισμό των λειτουργικών και ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Σε περίπτωση που ο εγκατεστημένος παροχέας ανήκει στο κράτος, επιβάλλεται ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων ιδιοκτησίας και ελέγχου του εγκατεστημένου παροχέα και των αρμοδιοτήτων που έχουν σχέση με τη διαμόρφωση της πολιτικής και των ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, παρουσιάζοντας τον προτεινόμενο νόμο ενώπιον της επιτροπής, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστολή της, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2005, ενημέρωσε την Κυπριακή Δημοκρατία ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία παραβίασης του κοινοτικού κεκτημένου. Συνεπώς, συνέχισε ο ίδιος, η λύση που προτείνεται με το πιο πάνω νομοσχέδιο θα σταματήσει την προαναφερθείσα διαδικασία, δίνοντας τον απαιτούμενο χρόνο για υιοθέτηση του νέου θεσμικού πλαισίου που θα διέπει τη λειτουργία της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.

Ο ίδιος εκπρόσωπος διευκρίνισε επίσης ότι ο λόγος που καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για τροποποίηση του νόμου αυτού είναι το ασυμβίβαστο της άσκησης ρυθμιστικής αρμοδιότητας από όργανο που ασκεί ταυτόχρονα και λειτουργική αρμοδιότητα και πρόσθεσε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ΑΤΗΚ θα είναι έτοιμο εντός τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων και θα αποσταλεί στη Βουλή για έγκριση.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου σε γραπτό υπόμνημά του, το οποίο κατέθεσε στη συνεδρία της επιτροπής, ζήτησε όπως στον προτεινόμενο νόμο περιληφθεί πρόνοια σύμφωνα με την οποία ο υπουργός κατά την έκδοση προς την Αρχή οδηγιών γενικής φύσεως αναφορικά με τις δραστηριότητές της να λαμβάνει τη συμβουλευτική γνώμη της Αρχής, διαφορετικά, όπως ο ίδιος σημείωσε, ελλοχεύει ο κίνδυνος η Αρχή να καταστεί δημόσιο όργανο.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η ευρωπαϊκή Οδηγία είναι σαφής και, εφόσον η κυβέρνηση είναι ο μοναδικός μέτοχος της Αρχής, απαιτούνται νομοθετικές ρυθμίσεις που να διαχωρίζουν τις ρυθμιστικές από τις λειτουργικές αρμοδιότητες. Ο ίδιος εκπρόσωπος πρόσθεσε ενημερωτικά ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει το καθεστώς λειτουργίας της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και θα διαβιβαστεί στο αρμόδιο υπουργείο.

Ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ ανέφερε ότι ο νόμος πρέπει να καθορίζει ρητά την υποχρέωση του Υπουργού Οικονομικών για διαβούλευση με την Αρχή, προτού εκδώσει σχετικές οδηγίες. Περαιτέρω, συνέχισε ο ίδιος, αναμένουν ότι οι αρμόδιοι θα επιδείξουν την ίδια ευαισθησία και για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Αρχή, εκκρεμότητα που υφίσταται εδώ και τρία χρόνια.

Ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ ανέφερε ότι η προτεινόμενη τροποποίηση είναι αναγκαία, ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζήτησε όμως όπως ο προτεινόμενος νόμος οριοθετεί σωστά το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη την τοποθέτηση του προέδρου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά την τροποποίηση του εδαφίου (1) του άρθρου 9Α αυτού με τέτοιο τρόπο, ώστε ο υπουργός να εκδίδει γενικής φύσεως οδηγίες προς την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, αφού πρώτα λάβει τη συμβουλευτική γνωμοδότησή της.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια της Βουλής.

 

24 Ιανουαρίου 2005

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων