Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 2006 Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Πρόδρομος Προδρόμου
Γιάννος Λαμάρης  
Ντίνος Χατζηνικόλα Μη μέλη της επιτροπής:
Λευτέρης Χριστοφόρου Τάκης Χατζηγεωργίου
Ιωνάς Νικολάου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 16 Ιανουαρίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΙΚΥΚ για το έτος 2006 προβλέπει δαπάνες συνολικού ύψους £4.581.945 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία καλύπτονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από κρατική χορηγία.

Οι συνολικές δαπάνες του ιδρύματος, όπως αυτές έχουν προϋπολογισθεί, παρουσιάζονται αυξημένες κατά £447.999 σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό του 2005 και αναλύονται ως εξής:

1. Διοικητικά έξοδα (£317.139) τα οποία περιλαμβάνουν αποδοχές προσωπικού, την αντιμισθία του διοικητικού συμβουλίου και τις λειτουργικές δαπάνες.

2. Δαπάνες για υποτροφίες (£4.264.806) που αφορούν:

α. τους πρωτοετείς υπότροφους του ακαδημαϊκού έτους 2005/2006 που δεν έχουν προπληρωθεί το προηγούμενο έτος, με κονδύλι ύψους £1.057.000,

β. τους δευτεροετείς υπότροφους του ακαδημαϊκού έτους 2005/2006, με κονδύλι ύψους £1.057.000,

γ. τους τριτοετείς υπότροφους του ακαδημαϊκού έτους 2004/2005, με κονδύλι ύψους £833.000,

δ. τους τεταρτοετείς υπότροφους του ακαδημαϊκού έτους 2003/2004, με κονδύλι ύψους £705.950,

ε. τους πεμπτοετείς υπότροφους του ακαδημαϊκού έτους 2002/2003, με κονδύλι ύψους £196.500,

στ. τους εξαετείς υπότροφους του ακαδημαϊκού έτους 2001/2002, με κονδύλι ύψους £89.550,

ζ. τις καθυστερημένες οφειλές προηγούμενων ετών, με κονδύλι ύψους £125.806, και

η. την αντιμετώπιση εξαιρετικών, επείγοντων και απρόβλεπτων δαπανών, με κονδύλι ύψους £200.000.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού η επιτροπή ενημερώθηκε από τους αρμοδίους του ΙΚΥΚ λεπτομερώς για τα διάφορα προγράμματα του ιδρύματος, καθώς και για τα κριτήρια πρόσβασης σε αυτά. Συναφώς οι αρμόδιοι δήλωσαν ότι έχει καταργηθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης φοιτητών με έκτακτα προβλήματα και οι περιπτώσεις αυτές καλύπτονται πλέον μέσω κονδυλίου που περιλαμβάνεται στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό για απευθείας χορηγίες. Το γεγονός ότι το κονδύλι αυτό εντάσσεται στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό δεν τους βρίσκει σύμφωνους, γιατί τα κριτήρια παροχής των απευθείας χορηγιών δεν καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο.

Περαιτέρω, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΙΚΥΚ δήλωσε ότι από φέτος έχει εισαχθεί νέο κριτήριο αξιολόγησης των υποψηφίων και ειδικότερα “ο βαθμός πρόσβασης”, γεγονός που δε βρίσκει σύμφωνα τα μέλη της επιτροπής, γιατί δεν προσφέρει τα απαραίτητα εχέγγυα αντικειμενικής μεταχείρισης των υποψηφίων. Τέλος, ο πρόεδρος του ΙΚΥΚ δήλωσε ότι το πρόγραμμα για άριστους φοιτητές που προέρχονται από φτωχές οικογένειες αυξήθηκε κατά £40.000, το πρόγραμμα για τους πρωτεύσαντες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου κατά £4.000, ενώ έχει επέλθει χαλάρωση στα κριτήρια που αφορούν το πρόγραμμα δανειοδότησης φοιτητών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΙΚΥΚ για το έτος 2006, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 2006 Νόμος του 2006».

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή δηλώνει ότι είναι ενήμερη για τη συζήτηση σε άλλη αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή νομοσχεδίου και κανονισμών που αφορούν τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του ΙΚΥΚ. Επειδή η αναθεώρηση του εν λόγω θεσμικού πλαισίου επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τα κριτήρια πρόσβασης στα διάφορα προγράμματα του ιδρύματος, σε συνδυασμό με την αλλαγή του τρόπου εισδοχής στα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας, η επιτροπή δηλώνει ότι δε θα πρέπει να επηρεαστούν από το νέο θεσμικό καθεστώς οι υπότροφοι του ακαδημαϊκού έτους 2005/2006 και ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να ισχύσει για τους υπότροφους του επόμενου ακαδημαϊκού έτους 2006/2007. Υπό το φως της επισήμανσης αυτής, η επιτροπή δηλώνει ότι δε θα προχωρήσει στο παρόν στάδιο σε οποιαδήποτε ενέργεια δέσμευσης σχετικών κονδυλίων, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωσή της, αφού έχει λάβει διαβεβαιώσεις ότι οι υποτροφίες για τους πρωτοετείς φοιτητές που αφορούν υπότροφους του ακαδημαϊκού έτους 2005/2006 που δεν έχουν προπληρωθεί το προηγούμενο έτος θα παραχωρηθούν με βάση αξιολόγηση που γίνεται με το ισχύον νομικό καθεστώς.

 

 

 

17 Ιανουαρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων