Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (ΣΕΑΑ) για το Έτος 2006 Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Δώρος Χριστοδουλίδης
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Ζαχαρίας Κουλίας
Ελένη Θεοχάρους Αθηνά Κυριακίδου
Κυριάκος Τυρίμος Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS) προβλέπει για το έτος 2006 έξοδα ύψους £136.700 και έσοδα ύψους £133.000, που προέρχονται αποκλειστικά από κυβερνητική χορηγία, με αποτέλεσμα το συνολικό διαθέσιμο υπόλοιπο του ταμείου να ανέλθει στις £137.108. Το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων θα διατεθεί για την παροχή βοηθημάτων σε ασθενείς με AIDS, την αγορά υπηρεσιών, καθώς και για την εκστρατεία πρόληψης της ασθένειας αυτής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού εξέτασε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

17 Ιανουαρίου 2006

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων