Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ιωνάς Νικολάου Αθηνά Κυριακίδου
Θάσος Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα
Τάκης Χατζηγεωργίου Μη μέλη της επιτροπής:
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μελέτησε αυθημερόν τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι κατατέθηκαν στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκαν κατά πλειοψηφία ως επείγοντες. Οι πρόνοιες των πιο πάνω τροποποιητικών κανονισμών απασχόλησαν την επιτροπή σε προηγούμενη συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της ΟΕΛΜΕΚ, της ΟΛΤΕΚ, της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ) και της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 11 του περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως Νόμου, όπως τροποποιήθηκε από τον περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και της Ιδρύσεως του Υπουργείου Παιδείας Νόμο, είναι η τροποποίηση των περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών, ώστε να διαγραφεί η υφιστάμενη πρόνοια στον Κανονισμό 7 των βασικών κανονισμών, που αφορά τη διοργάνωση εκδρομών στην Ελλάδα που πραγματοποιούνται ετησίως και στις οποίες συμμετέχουν μαθητές της γ τάξης γυμνασίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού επισημαίνεται ότι, λόγω των πρόσφατων γεγονότων που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας εκδρομής μαθητών στην Ελλάδα και μετά από την αξιολόγηση του όλου θεσμού, έχουν διαπιστωθεί τα ακόλουθα:

1. Ο σκοπός για τον οποίο διεξάγεται η εκδρομή στην Ελλάδα δεν εξυπηρετείται πλέον και, συγκεκριμένα, ο σκοπός της εκδρομής αυτής, όπως καθορίζεται στον Κανονισμό 7 (13) (2) και στο σχετικό Παράρτημα των βασικών κανονισμών, είναι η σύσφιγξη των εθνικών δεσμών των Κυπρίων μαθητών με την Ελλάδα και η ικανοποίηση εκπαιδευτικών αναγκών με τη γνωριμία και επαφή με τον ελλαδικό χώρο και τη σύγχρονη ελληνική ζωή. Με βάση όμως τις εκθέσεις των τελευταίων ετών από τους συνοδούς εκπαιδευτικούς, κρίνεται ότι ο σκοπός της εκδρομής αλλοιώθηκε και έχει καταντήσει να είναι μόνο ψυχαγωγικός.

2. Η συμπεριφορά των εκδρομέων μαθητών προς τους συνοδούς καθηγητές, τους ξεναγούς, τους οδηγούς και το προσωπικό των ξενοδοχείων δεν είναι η πρέπουσα, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά η εικόνα των σχολείων μας.

3. Δεν υπάρχει καθολική συμμετοχή και ενδιαφέρον από μέρους των μαθητών της γ΄ τάξης για συμμετοχή στην εν λόγω εκδρομή και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υπονόμευση του σκοπού για τον οποίο διεξάγεται.

4. Δημιουργείται έντονο κλίμα αντιπαράθεσης στις σχέσεις μαθητών-σχολείων-γονέων όσον αφορά τον αποκλεισμό μαθητών που, σύμφωνα με τον καθηγητικό σύλλογο, δεν πληρούν τα κριτήρια που προνοούνται από το σχετικό κανονισμό, για να τους επιτραπεί η συμμετοχή στην εκδρομή αυτή.

5. Μεγάλος αριθμός παιδιών, εκ των πραγμάτων, αποκλείεται από την εν λόγω εκδρομή λόγω οικονομικών δυσκολιών (μόνο σε δύο έως τρία άπορα παιδιά παρέχεται οικονομική κάλυψη), με αποτέλεσμα να έρχονται στην επιφάνεια ταξικές διαφορές και διακρίσεις, πράγμα το οποίο δε συνάδει σε καμία περίπτωση με το πνεύμα ισότητας και ενότητας των μαθητών, που προωθείται μέσω του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

6. Η ανάληψη πλήρους ευθύνης από τους διευθυντές των σχολείων και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς για την ομαλή διεξαγωγή της εκδρομής και την ασφάλεια των μαθητών έχει δημιουργήσει κλίμα αναστάτωσης μετά και από τα πρόσφατα γεγονότα.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με το σκοπό των υπό αναφορά κανονισμών, καθώς και με τις πιο πάνω διαπιστώσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού αναφορικά με την αξιολόγηση του θεσμού των εκδρομών στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι της ΠΣΕΜ επισήμαναν ότι έχουν καταθέσει στο αρμόδιο υπουργείο τις απόψεις τους οι οποίες αφορούν ορισμένες εναλλακτικές προτάσεις όπως για παράδειγμα την πραγματοποίηση δύο τριήμερων εκδρομών ή μίας πενθήμερης εκδρομής εντός της Κύπρου.

Επιπρόσθετα, οι εκπρόσωποι της ΟΛΤΕΚ δήλωσαν ότι οι εκδρομές στην Ελλάδα θα μπορούσαν να αντικατασταθούν με την πραγματοποίηση επισκέψεων στα πλαίσια άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τη συμμετοχή μικρών ομάδων από μαθητές.

Η επιτροπή, αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία έκρινε σκόπιμο ότι η πιο πάνω πρόνοια του Κανονισμού 7 των βασικών κανονισμών, που αφορά τη διοργάνωση εκδρομών στην Ελλάδα θα πρέπει να ανασταλεί για ένα χρόνο, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος στους εμπλεκόμενους φορείς να μελετήσουν σε βάθος το όλο θέμα.

Γι’ αυτό, με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή κατά πλειοψηφία εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή των κανονισμών όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί με την υιοθέτηση της πιο πάνω αναστολής και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε αυτοί να αναφέρονται ως «Οι περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2005».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν ότι διαφωνούν με το σκοπό και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και τάσσονται εναντίον της κατάργησης της διοργάνωσης των εν λόγω εκδρομών στην Ελλάδα, διαφωνώντας επίσης με την εισήγηση της πλειοψηφίας των μελών της επιτροπής για την αναστολή των εκδρομών αυτών για ένα χρόνο.

 

 

 

 

 

22 Δεκεμβρίου 2005

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων