Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ανακουφίσεως Παθόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Κίκης Γιάγκου Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Παπαπολυβίου Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων μελέτησε αυθημερόν τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι κατατέθηκαν στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκαν επείγοντες. Οι υπό αναφορά κανονισμοί εξετάστηκαν από την επιτροπή σε προηγούμενη συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 21η Δεκεμβρίου 2005. Στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), εκπρόσωποι της Επιτροπής Ανακουφίσεως Παθόντων, της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκαταστάσεως Παθόντων και της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Αδηλώτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων Κύπρου. Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν παρευρέθηκε.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 18 του περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Ανακουφίσεως Παθόντων Κανονισμών για την παροχή γενικών αυξήσεων στις ειδικές μηνιαίες συντάξεις και στα ειδικά χορηγήματα που παρέχονται στους παθόντες, αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2004, προς υλοποίηση σχετικών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς προβλέπεται αύξηση ύψους 10% στην ειδική μηνιαία σύνταξη προς τις χήρες πεσόντων και τις συζύγους αγνοουμένων, τα μοναδικά πλήρως εξαρτώμενα τέκνα και τους μοναδικούς πλήρως εξαρτώμενους γονείς πεσόντων και αγνοουμένων, καθώς και στο επίδομα βαριάς αναπηρίας. Περαιτέρω, προτείνεται όπως η αύξηση που θα επέλθει στο ειδικό χορήγημα που παρέχεται σε χήρες πεσόντων και συζύγους αγνοουμένων είναι μέχρι 5%. Η συνολική απαιτούμενη δαπάνη για τα έτη 2004 και 2005 υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό του £1.560.000 περίπου και μπορεί να καλυφθεί από τα υφιστάμενα κονδύλια του Ταμείου Ανακουφίσεως Παθόντων.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, με την αύξηση κατά 5% του υφιστάμενου ποσού του ειδικού χορηγήματος που παρέχεται σε χήρες πεσόντων και συζύγους αγνοουμένων είναι δυνατό το ύψος του χορηγήματος αυτού να υπερβεί το ανώτατο ποσό της βασικής σύνταξης που παρέχεται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το εν λόγω ειδικό χορήγημα παρέχεται πλήρως στις χήρες πεσόντων και στις συζύγους αγνοουμένων που δε λαμβάνουν κοινωνική σύνταξη ή σύνταξη χηρείας, επίδομα αγνοουμένου ή οποιοδήποτε άλλο μηνιαίο επίδομα από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στις χήρες πεσόντων και στις συζύγους αγνοουμένων που λαμβάνουν οποιαδήποτε σύνταξη ή επίδομα από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων μικρότερου ύψους από το ανώτατο ποσό του ειδικού χορηγήματος παρέχεται ειδικό μηνιαίο χορήγημα ίσο με τη διαφορά των δύο ποσών. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα το ποσό του ειδικού μηνιαίου χορηγήματος ήταν μικρότερο από το ανώτατο ποσό της βασικής σύνταξης του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι εκπρόσωποι της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκαταστάσεως Παθόντων και της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Αδηλώτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων Κύπρου συμφωνούν με την προτεινόμενη ρύθμιση, επισημαίνοντας, πρώτον, πως ήταν αναγκαία η αναδρομική εφαρμογή της από την 1η Ιανουαρίου 2004, δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή αποτελεί πάγιο αίτημα των οργανώσεών τους εδώ και αρκετό χρόνο, και, δεύτερον, πως θα συνεχίσουν να διεκδικούν και την τιμαριθμική αύξηση επί των χορηγημάτων αυτών που λαμβάνουν, καθώς και πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Η επιτροπή, με βάση τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών αυτών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

22 Δεκεμβρίου 2005

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων