Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Τάκης Χατζηγεωργίου
Γεώργιος Τάσου Γιάννος Λαμάρης
Ιωνάς Νικολάου Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Θάσος Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 Οκτωβρίου και την 1η και 15η Νοεμβρίου 2005. Στις πιο πάνω συνεδριάσεις κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών (ΠΣΕΜ), παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής, για το λόγο ότι η νέα ΠΣΕΜ για το σχολικό έτος 2005-2006 δεν είχε ακόμη καταρτιστεί σε σώμα, αλλά κοινοποιήθηκαν γραπτώς οι απόψεις των μελών της ΠΣΕΜ του προηγούμενου σχολικού έτους.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 11 του περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Νόμου, όπως τροποποιήθηκε από τον περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Συνελεύσεως και της Ιδρύσεως του Υπουργείου Παιδείας Νόμο, είναι η τροποποίηση των περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης κανονισμών, ώστε να επέλθουν σ’ αυτούς ορισμένες τυπικές διορθώσεις που παρεισέφρησαν στο κείμενο των πρόσφατων ομότιτλων τροποποιητικών κανονισμών (ΚΔΠ 311 του 2005).

Πριν από την κατάθεση στη Βουλή των υπό αναφορά κανονισμών, εκπρόσωποι της ΠΣΕΜ του προηγούμενου σχολικού έτους είχαν καταθέσει σχετικό υπόμνημα ενώπιον της επιτροπής Παιδείας, στα πλαίσια ενημερωτικής συνάντησης που είχε η επιτροπή στις 20 Σεπτεμβρίου 2005 με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, στην παρουσία, μεταξύ άλλων, και εκπροσώπων της ΠΣΕΜ. Στο υπόμνημα αυτό περιλαμβάνονταν ορισμένες πρόσθετες παρατηρήσεις και εισηγήσεις για βελτίωση των υφιστάμενων κανονισμών και μερικές από τις παρατηρήσεις/εισηγήσεις αυτές υιοθετήθηκαν τελικά από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών ενώπιον της επιτροπής, διαπιστώθηκε η ανάγκη όπως επέλθουν και ορισμένες επιπρόσθετες τυπικές διορθώσεις στο κείμενο των υφιστάμενων κανονισμών, για τις οποίες το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού απέστειλε σχετικό κατάλογο με επιστολή του προς την επιτροπή, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2005. Ειδικότερα, οι διορθώσεις/αλλαγές αφορούν, μεταξύ άλλων, τον Κανονισμό 13 σε σχέση με την ελλιπή φοίτηση, τον Κανονισμό 15 σε σχέση με τα μαθητικά συμβούλια και τον Πίνακα των εν λόγω κανονισμών. Τις εισηγήσεις αυτές υιοθέτησε η επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας συμφωνεί με τους σκοπούς των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω, γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

 

28 Νοεμβρίου 2005

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων