Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Ιωνάς Νικολάου Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Θάσος Μιχαηλίδης Αθηνά Κυριακίδου
Τάκης Χατζηγεωργίου Γιώργος Βαρνάβα

Όπως είναι γνωστό, για τους πιο πάνω κανονισμούς κυκλοφόρησε ήδη έκθεση στην ολομέλεια της Βουλής την 1η Δεκεμβρίου 2005, αλλά, επειδή ζητήθηκε αναβολή από το μέλος της επιτροπής κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου εκ μέρους του Δημοκρατικού Κόμματος, αίτημα το οποίο έγινε δεκτό από την ολομέλεια της Βουλής, κρίθηκε σκόπιμο όπως αυτοί παραπεμφθούν ξανά στην επιτροπή για επανεξέταση.

Ο λόγος της ζητηθείσας αναβολής αφορούσε την εξέταση ορισμένων τροπολογιών, που κατέθεσε το πιο πάνω μέλος της επιτροπής, οι οποίες σκοπό έχουν να επιφέρουν ορισμένες περαιτέρω βελτιώσεις και λεκτικές διορθώσεις στους εν λόγω κανονισμούς.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή πραγματοποίησε δύο συνεδριάσεις στις 6 και 20 Δεκεμβρίου 2005, για να επανεξετάσει τους υπό αναφορά κανονισμούς. Στο στάδιο της μελέτης των εν λόγω κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της ΟΕΛΜΕΚ, της ΟΛΤΕΚ, της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, των οργανώσεων νεολαίας ΝΕΔΗΣΥ, ΕΔΟΝ και ΝΕΔΗΚ και της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ). Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας παρ’ όλο που κλήθηκε να παραστεί εκπρόσωπός του δεν εκπροσωπήθηκε ενώπιον της επιτροπής. Οι οργανώσεις νεολαίας ΝΕΟΣ, Ενωμένων Δημοκρατών, “Νέοι Αργοναύτες”, του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών και του Αγωνιστικού Δημοκρατικού Κινήματος, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν ενώπιον της επιτροπής.

Ειδικότερα, οι πιο πάνω τροπολογίες, που αφορούν τις περαιτέρω βελτιώσεις και τροποποίηση των βασικών κανονισμών, αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στον Κανονισμό 11 σε σχέση με τις εξετάσεις των μαθητών, στον Κανονισμό 15 για τα μαθητικά συμβούλια και στην αντικατάσταση του αναλυτικού Πίνακα των κανονισμών για τα παιδαγωγικά μέτρα με συνοπτικό/συγκεντρωτικό Πίνακα.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των κανονισμών αυτών ηγέρθησαν από ορισμένα μέλη της επιτροπής και από ορισμένα εμπλεκόμενα μέρη, όπως η ΠΣΕΜ, και μερικά άλλα θέματα και έγιναν εισηγήσεις για επιπρόσθετες διορθώσεις και τροποποιήσεις των κανονισμών αυτών. Αυτές οι εισηγήσεις, μεταξύ άλλων, αφορούν το θέμα της στολής των μαθητών και της ευπρεπούς εμφάνισης γενικά, τον καταρτισμό των κεντρικών μαθητικών συμβουλίων σε σώμα, το κατά πόσο το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης τείνει στην προώθηση κομματικών θέσεων ή όχι, τη διαγωγή των μαθητών κ.λπ.

Αναφορικά με το θέμα της μαθητικής στολής, αποφασίστηκε ομόφωνα από την επιτροπή η αντικατάσταση της υφιστάμενης πρόνοιας με την ακόλουθη νέα, η οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπει τα εξής: «Ο μαθητής φορεί καθημερινά στο σχολείο την εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στολή που καθορίζεται μετά από σχετική εισήγηση του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης. Το Υπουργείο εκδίδει σχετικές εγκυκλίους, οι οποίες καθορίζουν την ευπρεπή εμφάνιση των μαθητών […]».

Ο εκπρόσωπος του αρμόδιου υπουργείου σε σχέση με το πιο πάνω θέμα, δήλωσε ότι το υπουργείο εμμένει στην υφιστάμενη ρύθμιση, αλλά αν η επιτροπή επιμένει στην τροπολογία της αυτή, θα ήταν σκόπιμο η πρόνοια αυτή να τεθεί σε ισχύ από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Γι’ αυτό με βάση τα πιο πάνω, κρίθηκε σκόπιμο από την επιτροπή όπως τεθεί και σχετική μεταβατική διάταξη σύμφωνα με την οποία θα προβλέπεται ότι η νέα αυτή πρόνοια τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2006, ώστε να μην υπάρξει οποιαδήποτε αναστάτωση στο μέσο της σχολικής χρονιάς αφού ήδη έχουν καθοριστεί οι μαθητικές στολές στα πλείστα σχολεία.

Όσον αφορά το θέμα της ελευθερίας έκφρασης, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, δήλωσαν ότι θα πρέπει η σχετική επιφύλαξη που υπάρχει στον Κανονισμό 14(2) (α) των βασικών κανονισμών, που προβλέπει ότι “η ελευθερία έκφρασης δεν τείνει στην προώθηση κομματικών θέσεων” να διαγραφεί. Τη θέση τους αυτή τα πιο πάνω μέλη τόνισαν ότι τη στηρίζουν σε γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία όμως όπως επισήμαναν τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής δεν κατατέθηκε ούτε κοινοποιήθηκε επίσημα στην επιτροπή από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Με την πιο πάνω θέση διαφώνησαν τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, του Δημοκρατικού Κόμματος και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ.

Περαιτέρω, με την πιο πάνω θέση ενώ συμφωνούν οι εκπρόσωποι της οργάνωσης νεολαίας ΕΔΟΝ και της ΠΣΕΜ διαφωνούν όλοι οι άλλοι εκπρόσωποι των οργανώσεων νεολαίας που παρευρέθηκαν στην επιτροπή, καθώς και οι εκπρόσωποι της ΟΕΛΜΕΚ, της ΟΛΤΕΚ και της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, υιοθετεί τις εισηγήσεις για τις λεκτικές και φραστικές διορθώσεις, καθώς και τις επιπρόσθετες εισηγήσεις για περαιτέρω βελτιώσεις των κανονισμών αυτών, με τις οποίες συμφωνούν το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και τα εμπλεκόμενα μέρη.

Σύμφωνα επίσης με υπόδειξη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού θα πρέπει οι εν λόγω κανονισμοί να τεθούν σε ισχύ αναδρομικά από την 1η Σεπτεμβρίου 2005, όπως άλλωστε προβλέπεται και στους πρόσφατους σχετικούς τροποποιητικούς κανονισμούς Κ.Δ.Π. 311/2005, με εξαίρεση της πρόνοιας που αφορά τη μαθητική στολή που γίνεται εισήγηση να τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2006. Επίσης όσον αφορά τις πρόνοιες που προβλέπουν την επιβολή ορισμένων παιδαγωγικών μέτρων, κρίθηκε σκόπιμο να τεθούν σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης των εν λόγω κανονισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2005».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι θα καταθέσουν στην ολομέλεια της Βουλής πρόσθετη τροπολογία στους κανονισμούς αυτούς, η οποία θα αφορά το πιο πάνω θέμα για την ελευθερία έκφρασης.

 

21 Δεκεμβρίου 2005

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων