Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Κίκης Γιάγκου Γιώργος Βαρνάβα
Γιάννος Λαμάρης Ντίνος Μιχαηλίδης
Ελένη Μαύρου Γιώργος Περδίκης
Ανδρέας Παπαπολυβίου Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, την οποία η ίδια κατέθεσε στη Βουλή, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2005.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Προσφύγων Νόμου, έτσι ώστε να καθοριστεί με σαφήνεια η προθεσμία εντός της οποίας αιτητής ασύλου οφείλει να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση αλλαγής του τόπου διαμονής του.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση γίνεται εισήγηση η πιο πάνω προθεσμία να καθοριστεί στις τρεις μέρες από το χρόνο αλλαγής του τόπου διαμονής του αιτητή ασύλου, αντί της υποχρέωσής του για άμεση ενημέρωση της Υπηρεσίας Ασύλου και του διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης που ισχύει σήμερα.

Η σκοπούμενη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία από την επιτροπή, στα πλαίσια της μελέτης από αυτήν των περί Προσφύγων (Συνθήκες Υποδοχής Αιτητών) Κανονισμών, με στόχο την αποφυγή οποιωνδήποτε αμφιβολιών σε σχέση με την τήρηση της εν λόγω προθεσμίας από τις αρμόδιες αρχές.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό αναφορά πρότασης νόμου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

 

20 Δεκεμβρίου 2005

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων