Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Κίκης Γιάγκου Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Βαρνάβα
Ελένη Μαύρου Γιώργος Περδίκης
Ανδρέας Παπαπολυβίου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Νίκος Τορναρίτης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Νοεμβρίου και στις 5 Δεκεμβρίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, έτσι ώστε να παραταθεί το υφιστάμενο χρονικό πλαίσιο που παρέχεται στους ψηφοφόρους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος την ημέρα της ψηφοφορίας κατά δύο ώρες το απόγευμα, δηλαδή οι κάλπες στα εκλογικά κέντρα να κλείνουν στις 7.00 μ.μ., αντί στις 5.00 μ.μ., που ισχύει σήμερα.

Εισάγοντας την υπό αναφορά πρόταση νόμου στην επιτροπή, ο εισηγητής της κ. Ανδρέας Παπαπολυβίου δήλωσε πως κατέθεσε στη Βουλή την προτεινόμενη τροποποίηση με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων κατά την άσκηση των εκλογικών τους δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Ειδικότερα, ο ίδιος βουλευτής ανέφερε πως, επειδή οι βουλευτικές εκλογές διεξάγονται το μήνα Μάιο, σε αντίθεση με τις προεδρικές και τις δημοτικές εκλογές, που λαμβάνουν χώρα κατά τη χειμερινή περίοδο, δημιουργούνται προβλήματα στην άσκηση των εκλογικών καθηκόντων των ψηφοφόρων, γιατί, όπως υποστήριξε, λόγω των καιρικών συνθηκών πολλοί ψηφοφόροι κατά τις μεσημβρινές ώρες ξεκουράζονται ή βρίσκονται εκτός των πόλεων στις οποίες καλούνται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Επιπρόσθετα, ο ίδιος εισηγητής, υποστήριξε πως με την προτεινόμενη τροποποίηση θα αποφευχθεί η συμφόρηση που παρατηρείται στα εκλογικά κέντρα κατά το κλείσιμο των καλπών, με αποτέλεσμα τόσο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων όσο και τη διευκόλυνση των υπαλλήλων που στελεχώνουν τα εκλογικά κέντρα. Συναφώς, δήλωσε ο ίδιος, κρίνεται σκόπιμη η παράταση των ωρών ψηφοφορίας κατά δύο ώρες προς διευκόλυνση της όλης διαδικασίας.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε πως το υπουργείο του διαφωνεί με τις πρόνοιες της υπό αναφορά πρότασης νόμου, γιατί, με βάση σχετικά στοιχεία της Υπηρεσίας Εκλογών, όλοι οι εκλογείς μπορούν να εξυπηρετηθούν με το ισχύον ωράριο των εκλογικών κέντρων σε σχέση με το δεδομένο μέγεθός τους. Η ισχύουσα ρύθμιση που αφορά την ώρα ανοίγματος και κλεισίματος των καλπών έχει καθοριστεί το 1997, όπως πρόσθεσε ο ίδιος, έπειτα από σχετική τροποποίηση του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, αφού διαπιστώθηκε από την Υπηρεσία Εκλογών ότι το προσωπικό που στελεχώνει τα εκλογικά κέντρα υποαπασχολείται μετά τις 4.00 μ.μ. Με την εν λόγω τροποποίηση, δήλωσε ο ίδιος, η έναρξη της ψηφοφορίας καθορίστηκε τότε στις 7.00 μ.μ., αντί στις 6.30 μ.μ., που ίσχυε προηγουμένως, και η λήξη της στις 5.00 μ.μ., αντί στις 6.00 μ.μ. Περαιτέρω, τόνισε πως, παρά τη μείωση της συνολικής χρονικής διάρκειας της ψηφοφορίας, δεν επηρεάστηκε το ποσοστό συμμετοχής των ψηφοφόρων στις εκλογές, αλλά εξακολούθησε να βρίσκεται σε ποσοστό πέραν του 90% μέχρι το τέλος της εκλογικής διαδικασίας, διευκρινίζοντας ότι το 80% περίπου των ψηφοφόρων ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα μέχρι τις 3.00 μ.μ. Επιπρόσθετα, επισήμανε πως με την προτεινόμενη τροποποίηση δε θα επέλθει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα στην πράξη, αλλά θα επιφέρει μόνο κόπωση στους υπαλλήλους που στελεχώνουν τα εκλογικά κέντρα, καθώς και καθυστέρηση στο χρόνο εξαγωγής των αποτελεσμάτων των εκλογών. Τέλος, υποστήριξε πως οι πρόνοιες της υπό συζήτηση πρότασης νόμου ενδεχομένως να δημιουργούν θέματα αντισυνταγματικότητας, λόγω της επιβάρυνσης που θα επιφέρουν στον κρατικό προϋπολογισμό, δεδομένου ότι με την ψήφισή της θα αυξηθεί η αποζημίωση των υπαλλήλων που στελεχώνουν τα εκλογικά κέντρα λόγω της αύξησης της διάρκειας του χρόνου εργασίας τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να τροποποιήσει τις πρόνοιες της υπό αναφορά πρότασης νόμου, έτσι ώστε το υφιστάμενο χρονικό πλαίσιο που παρέχεται στους ψηφοφόρους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος την ημέρα της ψηφοφορίας να αυξηθεί κατά μία ώρα το απόγευμα, αντί των δύο που προτείνεται, δηλαδή οι κάλπες να κλείνουν στις 6.00 μ.μ.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού διαμόρφωσε το κείμενο της πρότασης νόμου με βάση τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

 

16 Δεκεμβρίου 2005

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων