Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005» και «Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες׃

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Ζαχαρίας Κουλίας Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Πρόδρομος Προδρόμου
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν τα πιο πάνω νομοσχέδια, τα οποία κατατέθηκαν στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκαν επείγοντα.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου, ώστε να καταργηθούν οι διατάξεις που ισχύουν αναφορικά με το δικαίωμα του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) να εισπράττει τέλος ίσο με ποσοστό 3% επί των εισπράξεων των ξενοδοχείων και των τουριστικών καταλυμάτων.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Κέντρων Αναψυχής Νόμου, ώστε να καταργηθούν οι διατάξεις που ισχύουν αναφορικά με το δικαίωμα του ΚΟΤ να εισπράττει τέλος ίσο με ποσοστό 3% επί των εισπράξεων των κέντρων αναψυχής.

Όπως είναι γνωστό, με πρόσφατη τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, που έχει ψηφισθεί από τη Βουλή, έχει ενσωματωθεί στο φόρο προστιθέμενης αξίας το καταβλητέο υπέρ του ΚΟΤ ποσοστό 3% επί των εισπράξεων των ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυμάτων και κέντρων αναψυχής, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες αυτές να επιβαρύνονται με ΦΠΑ προς 8%.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας τους σκοπούς των υπό αναφορά νομοσχεδίων και λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 1η Ιανουαρίου 2006 θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα είσπραξης φορολογίας για τις πιο πάνω υπηρεσίες, κατά πλειοψηφία εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση των υπό αναφορά νομοσχεδίων σε νόμους.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου διαφωνούν για λόγους αρχής με τα υπό αναφορά νομοσχέδια και επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των θεμάτων στην ολομέλεια του σώματος.

22 Δεκεμβρίου 2005

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων