Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 7) του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Ζαχαρίας Κουλίας Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Πρόδρομος Προδρόμου
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους £10.000.000 και η διάθεσή του για παραχώρηση πρόσθετης χαριστικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους των Κυπριακών Αερογραμμών που θα αποχωρήσουν από την εταιρεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στα πλαίσια των προσπαθειών αποδοχής του σχεδίου αναδιάρθρωσης των Κυπριακών Αερογραμμών, η κυβέρνηση μετά τις διαβουλεύσεις με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις διαφοροποίησε το σχέδιο χαριστικής αποζημίωσης. Το πρόσθετο κόστος της αυξημένης χαριστικής αποζημίωσης, το οποίο θα αναλάβει η κυβέρνηση, έχει ως εξής:

1. Αύξηση της χαριστικής αποζημίωσης κατά μία εβδομάδα για κάθε χρόνο υπηρεσίας και ανάλογη διαφοροποίηση του ανώτατου ορίου, το οποίο για πεντακόσια άτομα υπολογίζεται μέχρι και £4 εκατομ. (ανάλογα με τη μισθοδοτική κλίμακα και τα χρόνια υπηρεσίας των υπαλλήλων οι οποίοι θα αποχωρήσουν).

2. Παραχώρηση του 3% του Ταμείου Προνοίας, το οποίο αποτελεί το 50%, πλέον οφειλόμενους τόκους, της συνολικής εισφοράς (6%) που η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να καταβάλει στο Αναλογικό Ταμείο Συντάξεων για λογαριασμό των δικαιούχων μελών του Κατοχυρωμένου Ταμείου Προνοίας από την ημερομηνία εφαρμογής του Αναλογικού Ταμείου Συντάξεων και μέχρι την ημερομηνία τερματισμού των υπηρεσιών των δικαιούχων μελών του Κατοχυρωμένου Ταμείου Προνοίας. Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, το ποσό αυτό, υπό κανονικές συνθήκες, αποκόπτεται από το Κατοχυρωμένο Ταμείο Προνοίας του υπαλλήλου κατά την αποχώρησή του από την εταιρεία, νοουμένου ότι ο εν λόγω υπάλληλος δεν έχει συμπληρώσει το πεντηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του. Για όσους υπαλλήλους έχουν συμπληρώσει το πεντηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους το ποσό αυτό καταβάλλεται από την εταιρεία. Συναφώς, το πρόσθετο κόστος που θα επωμιστεί η κυβέρνηση από την παραχώρηση του 3% του Ταμείου Προνοίας υπολογίζεται σε £4 εκατομ.

3. Για κάλυψη ορισμένων άλλων αναγκών, λόγω της αυξημένης χαριστικής αποζημίωσης, καθώς και για άλλες απρόβλεπτες πρόσθετες δαπάνες απαιτείται πρόσθετο ποσό £2 εκατομ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία εισηγείται την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του κόμματος της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

22 Δεκεμβρίου 2005

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων