Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Γιώργος Βαρνάβα
Γιάννος Λαμάρης Πρόδρομος Προδρόμου
Ντίνος Χατζηνικόλα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η παράταση της ισχύος του περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Νόμου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007.

Όπως είναι γνωστό, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία επιβάλλεται ειδικό τέλος επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών που καταρτίζονται ή ανακοινώνονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Το ειδικό τέλος καταβάλλεται από τον πωλητή και είχε αρχικά καθοριστεί στο 1% στην περίπτωση που ο πωλητής του τίτλου ή το πρόσωπο που ανακοινώνει τη συναλλαγή είναι νομικό πρόσωπο και στο 0,6% στην περίπτωση που ο πωλητής του τίτλου ή το πρόσωπο που ανακοινώνει τη συναλλαγή είναι φυσικό πρόσωπο. Οι διατάξεις αυτές ίσχυαν από την 1η Ιανουαρίου 2000 μέχρι τη 15η Ιουνίου 2005.

Από τις 16 Ιουνίου 2005 οι υπό αναφορά συντελεστές μειώθηκαν σε ένα ενιαίο συντελεστή, στο 0,15%, που ισχύει τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η μείωση κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να επωφεληθεί το ΧΑΚ από την κοινή πλατφόρμα διαπραγμάτευσης με το Χρηματιστήριο Αθηνών, στο οποίο ισχύει επίσης ο ενιαίος συντελεστής 0,15%.

Σημειώνεται ότι η επιβολή του ειδικού τέλους επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών, σύμφωνα με τους αρμοδίους, αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο φορολόγησης των επενδυτικών δραστηριοτήτων. Με στόχο όμως να παρέχεται η δυνατότητα αναθεώρησης του τρόπου φορολογίας των επενδυτικών δραστηριοτήτων, ο νόμος για την επιβολή του τέλους έχει καθορισμένη χρονική διάρκεια.

Η τελευταία παράταση της ισχύος του περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Νόμου ήταν για περίοδο δύο ετών, η οποία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2005. Ο υφιστάμενος τρόπος φορολόγησης των επενδυτικών δραστηριοτήτων με τη μορφή καταβολής τέλους επί των συναλλαγών κρίνεται σκόπιμο όμως να παραταθεί, καθότι:

1. η επιβολή του τέλους είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος φορολόγησης, επειδή παρακρατείται ο φόρος στην πηγή, και

2. δεν ενδείκνυται διαφοροποίηση της φορολογίας, καθότι η χρηματιστηριακή αγορά δεν έχει ακόμα ανακάμψει.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του κόμματος της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

22 Δεκεμβρίου 2005

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων