Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 2005»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Ζαχαρίας Κουλίας Γιώργος Γεωργίου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Γεώργιος Τάσου
Θάσος Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα
Κυριάκος Τυρίμος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής και κηρύχθηκε επείγον.

Το θέμα αυτό απασχόλησε την επιτροπή και σε προηγούμενη συνεδρίασή της. Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ο διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η ολοκλήρωση της εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με το άρθρο 1 της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/39/ΕΚ για την τροποποίηση της Οδηγίας 96/67/ΕΚ, όσον αφορά το περαιτέρω άνοιγμα των κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών στον ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος (α) του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου, τα κράτη μέλη δύνανται να αναθέτουν κατ’ αποκλειστικότητα υπηρεσίες στο φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, αναφορικά με την περισυλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή αντικειμένων αλληλογραφίας εσωτερικού, είτε με ταχύτερη διανομή είτε όχι, εφόσον το βάρος τους δεν υπερβαίνει τα 100 γραμμάρια. Το εν λόγω όριο βάρους δεν ισχύει, εάν η τιμή είναι ίση ή μεγαλύτερη του τριπλάσιου του δημόσιου τέλους για ένα αντικείμενο αλληλογραφίας της πρώτης βαθμίδας βάρους της ταχύτερης κατηγορίας.

Με τον προτεινόμενο νόμο καθορίζεται στα πενήντα γραμμάρια το όριο βάρους των αντικειμένων αλληλογραφίας τα οποία εμπίπτουν στις αποκλειστικές υπηρεσίες του κυπριακού ταχυδρομείου, ως παροχέα καθολικής υπηρεσίας, εκτός εάν η τιμή είναι ίση ή μεγαλύτερη από δυόμισι φορές το δημόσιο τέλος για ένα αντικείμενο αλληλογραφίας της πρώτης βαθμίδας βάρους της ταχύτερης κατηγορίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

 

22 Δεκεμβρίου 2005

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων