Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του 2006 Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Κώστας Παπακώστας Γιώργος Βαρνάβα
Λευτέρης Χριστοφόρου Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2005. Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου αυτού κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, ο αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και εκπρόσωποι των Επαρχιακών Διοικήσεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. Αν και κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση αυτή ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και οι έπαρχοι Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου. Παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε επίσης η Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων (ΠΕΠ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2006, που προβλέπει έξοδα ύψους £8.692.076 και έσοδα ύψους £7.657.397. Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2006 είναι ελλειμματικός και το έλλειμμα υπολογίζεται σε £1.034.679.

Τα κυριότερα κονδύλια εξόδων που προνοούνται στον προϋπολογισμό αυτό αφορούν τα ακόλουθα:

£

· Ωρομίσθιο προσωπικό (αφορά εκτέλεση έργων): 2.435.631

· Αποδοχές προσωπικού: 78.390

· Αντιμισθία προσωπικού για υπηρεσίες που παρέχονται

στο Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών: 840.000

· Τέλη αποχετεύσεων: 410.000

· Σύνδεση με αποχετευτικά συστήματα τουρκοκυπριακών

περιουσιών: 253.010

· Αγορές μηχανοκίνητων οχημάτων και άλλων

μηχανημάτων: 11.030

· Συντήρηση τουρκοκυπριακών περιουσιών - επιδιόρθωση

και βελτίωση τουρκοκυπριακών κατοικιών και εγκατάσταση

θερμοσιφώνων: 2.316.000

· Δευτερεύοντα οικοδομικά έργα - επιδιόρθωση και βελτίωση

τουρκοκυπριακών κατοικιών στις οποίες διαμένουν

Τουρκοκύπριοι: 210.000

· Συντήρηση και λειτουργία τουρκοκυπριακών διατρήσεων: 20.000

· Δευτερεύοντα έργα - επιδιόρθωση και συντήρηση

τουρκοκυπριακών κτιρίων, διατηρητέων οικοδομών και

άλλων υποστατικών επαγγελματικής στέγης: 552.445

· Επιδιόρθωση, συντήρηση και καθαριότητα

τουρκοκυπριακών αρχαίων μνημείων, τεμενών και

κοιμητηρίων: 487.550

· Ανέγερση άλλων οικοδομικών έργων: 49.010

· Κέντρο υποδοχής αθιγγάνων - επιδιόρθωση

τουρκοκυπριακών κατοικιών στο χωριό Σταυροκόννου

και σε άλλες περιοχές της επαρχίας Πάφου για τη

στέγαση αθιγγάνων: 37.000

· Καθαριότητα ανοικτών χώρων σε τουρκοκυπριακές

συνοικίες εντός των πόλεων: 93.000

· Επιδιόρθωση κατοικιών που ανεγέρθηκαν με το σχέδιο

αυτοστέγασης σε τουρκοκυπριακές περιουσίες σε χωριά: 33.000

· Αντικατάσταση αμιαντένιων στεγών: 300.000

· Έργα υποδομής κτηνοτροφικών περιοχών σε

τουρκοκυπριακή γη: 200.000

· Κατασκευή δρόμων στις περιοχές αναδασμού: 30.000

· Διάφορα έξοδα: 336.010

---------------

Σύνολο: £8.692.076

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, από τα προϋπολογιζόμενα έσοδα του προϋπολογισμού ποσό ύψους £3.700.000 προέρχεται από κυβερνητική χορηγία, ποσό ύψους £1.509.070 υπολογίζεται να προέλθει από την είσπραξη ενοικίων, ποσό ύψους £31.100 θα προέλθει από διάφορα έσοδα και ποσό ύψους £2.417.227 θα προέλθει από εκτέλεση διάφορων έργων.

Περαιτέρω, όπως αναφέρεται στην ίδια εισηγητική έκθεση, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών συμφωνούν με τον προϋπολογισμό που κατάρτισε η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, περιλαμβανομένης της κυβερνητικής χορηγίας των £3.700.00.

Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω προϋπολογισμού, ο πρόεδρος της επιτροπής προέβη σε σύντομη αναφορά σε σχέση με τις περσινές επισημάνσεις της επιτροπής αναφορικά με τα ακόλουθα:

· Την καθυστέρηση στο θέμα της μηχανογράφησης και ενοποίησης του συστήματος καταγραφής των τουρκοκυπριακών περιουσιών.

· Τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή τουρκοκυπριακών περιουσιών.

· Το γεγονός του μη ισορροπημένου τρόπου καθορισμού των ενοικίων, αφού υπάρχουν καταγγελίες ότι γίνονται πολλές υπενοικιάσεις και γι’ αυτό ο πρόεδρος της επιτροπής επισήμανε στην Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών την ανάγκη για λήψη μέτρων για το σκοπό αυτό.

· Τη λειτουργία της Κεντρικής Συμβουλευτικής Επιτροπής και των επαρχιακών επιτροπών διαχείρισης τουρκοκυπριακών περιουσιών.

· Τη λειτουργία των κανονισμών που διέπουν τις τουρκοκυπριακές περιουσίες.

· Το γεγονός ότι περίπου 90 000 στρέμματα τουρκοκυπριακής γης παραμένουν σε αχρησία και τις πληροφορίες ότι μελετάται σχέδιο για αξιοποίηση της γης αυτής.

Στα πλαίσια της περαιτέρω μελέτης του πιο πάνω προϋπολογισμού η επιτροπή ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών κατάλογο με τις περιοχές που θα συνδεθούν με το αποχετευτικό σύστημα τουρκοκυπριακών περιουσιών. Επίσης, ζητήθηκε ενημέρωση από το ίδιο υπουργείο για το ποσό των χρημάτων που ξοδεύτηκε από το 1974 έως σήμερα από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για τις τουρκοκυπριακές περιουσίες. Επιπλέον, η επιτροπή ζήτησε τον αριθμό των οικογενειών των Τουρκοκυπρίων οι οποίοι διαμένουν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες. Περαιτέρω, η επιτροπή ζήτησε συνοπτική έκθεση αναφορικά με τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σε κάθε επαρχία για παραχώρηση τουρκοκυπριακής γης.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, αφού εισήγαγε το νομοσχέδιο και ανέλυσε τις πρόνοιές του, ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός αυτός είναι ελλειμματικός, διότι απαιτήθηκαν δαπάνες για την εκτέλεση οδικού δικτύου σε περιοχές στις οποίες έγιναν αναδασμοί, για την εκτέλεση έργων υποδομής σε κτηνοτροφικές περιοχές και για την αντικατάσταση αμιαντένιων στεγών.

Οι εκπρόσωποι των Επαρχιακών Διοικήσεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, τοποθετούμενοι γύρω από το νομοσχέδιο, αναφέρθηκαν σε θέματα που αφορούν την παράνομη κατοχή τουρκοκυπριακών περιουσιών και σε μέτρα που λαμβάνονται από τους ίδιους, την εφαρμογή των κανονισμών που διέπουν τις τουρκοκυπριακές περιουσίες, το ποσοστό αξιοποίησης της τουρκοκυπριακής γης, την ανομοιομορφία στις τιμές των ενοικίων των τουρκοκυπριακών περιουσιών στις διάφορες επαρχίες, στο ζήτημα της μηχανογράφησης και ενοποίησης του συστήματος καταγραφής των τουρκοκυπριακών περιουσιών και σε άλλα θέματα που διαχειρίζονται. Οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι η καθυστέρηση που παρατηρείται στη μηχανογράφηση οφείλεται στην υποστελέχωση των υπηρεσιών. Όσον αφορά τις παρανομίες στην κατοχή τουρκοκυπριακών περιουσιών, όπως οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν, πρόκειται για σχετικά μικρό ποσοστό.

Στα πλαίσια της μελέτης του υπό αναφορά προϋπολογισμού και στη βάση της ενημέρωσης που η επιτροπή είχε από τους αρμοδίους, η τελευταία επιθυμεί να παρατηρήσει και/ή επισημάνει τα πιο κάτω:

· Εξακολουθεί να υπάρχει καθυστέρηση στο θέμα της μηχανογράφησης και ενοποίησης του συστήματος καταγραφής των τουρκοκυπριακών περιουσιών, παρά το γεγονός ότι για πολλά χρόνια η επιτροπή ήταν δέκτης διαβεβαιώσεων από τους αρμοδίους για ολοκλήρωση της εφαρμογής του συστήματος μηχανογράφησης. Για την εν λόγω καθυστέρηση η επιτροπή εκφράζει την απαρέσκειά της και αναμένει τη διευθέτηση του όλου θέματος.

· Απασχολεί ιδιαίτερα την επιτροπή το γεγονός ότι είναι λίγα τα κονδύλια που διατίθενται για επιδιόρθωση, συντήρηση και βελτίωση τουρκοκυπριακών κατοικιών και αναμένει όπως τα κονδύλια αυτά αυξηθούν.

· Διαπιστώνεται ότι όσον αφορά την κοστολόγηση που γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επιδιόρθωση και βελτίωση τουρκοκυπριακών κατοικιών δίνονται προσφορές με σχετικά φθηνά υλικά, με αποτέλεσμα την υποτιμολόγηση. Συναφώς, η επιτροπή αναμένει από τους αρμοδίους όπως προβαίνουν σε πιο αποτελεσματικές και γενναιόδωρες επιδιορθώσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

 

19 Δεκεμβρίου 2005

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων