Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Σύμβασης του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών/ΟΥΝΕΣΚΟ για την Προστασία της ’υλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Κυρωτικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Eλένη Θεοχάρους, αναπλ. πρόεδρος Γιώργος Βαρνάβα
Τάκης Χατζηγεωργίου Nτίνος Μιχαηλίδης
Αθηνά Κυριακίδου Δημήτρης Συλλούρης
  Μη μέλη της επιτροπής:
  Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2005. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών και Παιδείας και Πολιτισμού. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κύρωση της Σύμβασης του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών/ΟΥΝΕΣΚΟ για την Προστασία της ’υλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την υπογραφή της οποίας ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 4 Απριλίου 2004 με την υπ’ αριθμόν 59.717 απόφασή του.

Όπως ανέφερε στην επιτροπή ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, με την εν λόγω σύμβαση σκοπείται η προστασία, δηλαδή η διασφάλιση της βιωσιμότητας της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία εκδηλώνεται σε διάφορους τομείς, όπως στους τομείς των προφορικών παραδόσεων και εκφράσεων, στις θεατρικές τέχνες, τελετουργίες, εορταστικές εκδηλώσεις, κοινωνικές πρακτικές και στην παραδοσιακή χειροτεχνία.

Σύμφωνα με υπόμνημα που κατέθεσε στην επιτροπή εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η σύμβαση αυτή στοχεύει στην ενδυνάμωση της διεθνούς αλληλεγγύης και συνεργασίας σε διάφορους τομείς έκφρασης της κληρονομιάς αυτής και παρέχει στα κράτη μέλη της μηχανισμούς που θα βοηθήσουν στην αναγνώριση, στην προστασία και στην προώθησή της. Παράλληλα, με τη σύμβαση αυτή διευκολύνεται ο εντοπισμός, η καταγραφή, η διαφύλαξη και η προβολή της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, ώστε να προστατευθεί η πολιτιστική ποικιλότητα και να προωθηθεί η διεθνής συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΟΥΝΕΣΚΟ.

Σύμφωνα με το ίδιο υπόμνημα, με τον όρο “άυλη πολιτιστική κληρονομιά” εννοούμε το σύνολο των στοιχείων, τον τρόπο έκφρασης, των αναπαραστάσεων, των γνώσεων, των δεξιοτήτων, αλλά και οργάνων, αντικειμένων, τεχνουργημάτων και πολιτιστικών χώρων, το οποίο αναγνωρίζεται από μια κοινωνική ομάδα ή από άτομα ως κομμάτι της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά μεταδίδεται από γενιά σε γενιά και αναδημιουργείται συνεχώς από τις ίδιες τις κοινότητες, ανάλογα με το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, δημιουργώντας ανάμεσα στα μέλη τους μια αίσθηση ταυτότητας.

Όπως είναι γνωστό, η Σύμβαση για την Προστασία της ’υλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ υιοθετήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2003 από την 32η Γενική Συνέλευση του οργανισμού στο Παρίσι.

Σύμφωνα με το ίδιο υπόμνημα, η επικύρωση της σύμβασης αυτής αποτελεί υψίστης σημασίας γεγονός για την Κύπρο, ιδιαίτερα κάτω από τις σημερινές πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες.

Τονίστηκε επίσης από τους αρμοδίους ότι σε ό,τι αφορά την οικονομική πτυχή της σύμβασης, η Κύπρος ως κράτος μέλος αναλαμβάνει να συνεισφέρει ποσό μέχρι 1% της συνεισφοράς της στον τακτικό προϋπολογισμό της ΟΥΝΕΣΚΟ, η οποία ανέρχεται σε £25.695, δηλαδή μέχρι £257. Σημειώνεται ότι η συνεισφορά θα καταβάλλεται κάθε ένα ή δύο έτη, ανάλογα με την απόφαση που θα ληφθεί από τη γενική συνέλευση των κρατών μελών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του συντάγματος.

 

 

22 Δεκεμβρίου 2005

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων