Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου του 2006 Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Ζαχαρίας Κουλίας
Κυριάκος Τυρίμος Αθηνά Κυριακίδου
Δώρος Χριστοδουλίδης Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2005. Στα πλαίσια της μελέτης του προϋπολογισμού αυτού, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και εκπρόσωποι του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου.

Ο προϋπολογισμός του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το έτος 2006, όπως κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει έσοδα ύψους £526.000, που προέρχονται από κρατική χορηγία, και έξοδα ύψους £526.290. Τα έξοδα αυτά περιλαμβάνουν:

1. ποσό ύψους £2.520 για αντιμισθία του προέδρου και των μελών του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου,

2. ποσό ύψους £173.870 για αποδοχές προσωπικού [£96.943 για το προσωπικό του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου και £76.927 για το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ)],

3. ποσό ύψους £347.900 για άλλες δαπάνες (£275.960 του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου και £71.940 του ΕΚΤΕΠΝ) και

4. ποσό ύψους £2.000 για μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό.

Ειδικότερα, στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό οι αποδοχές προσωπικού αφορούν τη θέση Εκτελεστικού Γραμματέα, τη θέση Προϊσταμένου Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά, πέντε θέσεις Λειτουργού Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, εκ των οποίων οι τρεις είναι νέες θέσεις, τρεις θέσεις Λειτουργού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και μία θέση Γραφέα.

Σύμφωνα με την πληροφόρηση που δόθηκε από τους αρμοδίους ενώπιον της επιτροπής, για λόγους καλύτερης οργάνωσης και υλοποίησης του έργου τους και για σκοπούς εξασφάλισης της συνέχισης της χορηγίας που δίδεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στον προϋπολογισμό του έτους 2006 διαχωρίστηκαν για πρώτη φορά τα λειτουργικά έξοδα του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου και του ΕΚΤΕΠΝ. Όπως είναι γνωστό, το ΕΚΤΕΠΝ επιχορηγείται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας, βάσει συμφωνίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Κέντρο “Grant Agreement”, με το μέγιστο ποσό των 105.000 ευρώ.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας εξέφρασε την επιδοκιμασία του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με τις πρόνοιες του προϋπολογισμού αυτού.

Ο αντιπρόεδρος του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι η αύξηση των εξόδων του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου οφείλεται κυρίως στη δημιουργία τριών νέων θέσεων Λειτουργού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και στην αύξηση της επιχορήγησης προγραμμάτων του εθελοντικού τομέα, καθώς και των ερευνητικών προγραμμάτων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού ενημερώθηκε λεπτομερώς για τις δραστηριότητες του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου και αφού μελέτησε τον υπό αναφορά προϋπολογισμό, εισηγείται, κατά πλειοψηφία των μελών της, στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την έγκριση του προϋπολογισμού αυτού.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του όλου θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

20 Δεκεμβρίου 2005

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων