Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ιωνάς Νικολάου
Ζαχαρίας Κουλίας Μαρία Κυριακού
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης  
Ντίνος Χατζηνικόλα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 19 Δεκεμβρίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Έργων, καθώς επίσης ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Ταμείου της Αρχής Λιμένων Κύπρου ποσού ύψους £354.672 και η διάθεσή του για κάλυψη διάφορων σκοπών.

Ειδικότερα, οι πρόσθετες πιστώσεις των οποίων ζητείται η έγκριση, σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, αναλύονται ως εξής:

· Ποσό ύψους £3.299 για τη δημιουργία μιας νέας θέσης Ανώτερου Λιμενικού Μηχανοδηγού έναντι κατάργησης μιας θέσης Λιμενικού Μηχανοδηγού.

· Ποσό ύψους £3.383 για τη δημιουργία μιας νέας θέσης Ανώτερου Τεχνίτη με ειδικότητα μηχανολογίας και την ανέλιξη σε προσωπική βάση της θέσης Ανώτερου Τεχνίτη Ηλεκτρολογίας.

· Ποσό ύψους £150.000 για καταβολή επιδομάτων σε υπαλλήλους πέραν των κανονικών ωρών εργασίας τους, λόγω της συμφωνίας μεταξύ της Αρχής Λιμένων Κύπρου και της ναυτιλιακής εταιρείας MSC για εξασφάλιση εικοσιτετράωρης εξυπηρέτησης. Σημειώνεται ότι αναμένεται πρόσθετη διακίνηση 50 000 εμπορευματοκιβωτίων με ανάλογη αύξηση των εσόδων από δικαιώματα από υπερωρίες.

· Ποσό ύψους £29.990 για επαναφορά του καταβλητέου επιδόματος οδοιπορικών σε όσους το δικαιούνται λόγω της μεταφοράς του τόπου εργασίας από το παλιό λιμάνι Λεμεσού στο νέο λιμάνι.

· Ποσό ύψους £8.000 για κάλυψη της συμμετοχής υπαλλήλων της Αρχής σε διάφορα συνέδρια/συνελεύσεις στο εξωτερικό.

· Ποσό ύψους £160.000 για κάλυψη προσφορών του 2004 στον τομέα της μηχανογράφησης στα λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας, οι οποίες κατακυρώθηκαν μέσα στο 2005.

Αναφορικά με το ποσό το οποίο προορίζεται για την καταβολή υπερωριών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής ανέφερε ότι αυτό αφορά αναληφθείσες υποχρεώσεις προς τη ναυτιλιακή εταιρεία MSC, η οποία ήδη λειτουργεί. Συναφώς, συμπλήρωσε ότι, ενώ έχει αυξηθεί ο κύκλος εργασιών, οι υπερωρίες έχουν μειωθεί και μεγάλο μέρος τους εισπράττεται από τους χρήστες των λιμανιών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

20 Δεκεμβρίου 2005

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων