Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 2006 Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2005. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Έργων, καθώς και ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Ο υπό αναφορά προϋπολογισμός προβλέπει για το έτος 2006 δαπάνες συνολικού ύψους £2.576.905 και έσοδα ύψους £3.600.777, τα οποία προέρχονται κυρίως από τέλη εγγραφής για τη δημιουργία τηλεπικοινωνιακών δικτύων και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (£3.228.254).

Οι συνολικές δαπάνες, όπως έχουν προϋπολογισθεί, παρουσιάζονται μειωμένες σε ποσοστό 4,75% συγκρινόμενες με το σύνολο των δαπανών του 2005, το οποίο ανερχόταν σε £2.705.544. Η μείωση παρουσιάζεται κυρίως λόγω μείωσης της δαπάνης που αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες και έρευνες.

Συγκεκριμένα, η πρόνοια του κεφαλαίου αυτού, σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, μειώθηκε από £570.000 σε £292.000 (-48.77%). Μείωση παρατηρείται επίσης στη δαπάνη που αφορά τη μίσθωση υπηρεσιών. Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει μίσθωση υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα προσώπων με ειδικά προσόντα, ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν, για να παρέχουν την απαιτούμενη βοήθεια για την επιτέλεση του έργου και των υποχρεώσεων του γραφείου. Η πρόνοια έχει μειωθεί από £107.000 σε £95.000, ποσοστό που αντιπροσωπεύει μείωση 11,21%.

Όσον αφορά τα προϋπολογισθέντα έσοδα για το 2006, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στην επιτροπή, αυτά αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των £3.600.777 και συγκρινόμενα με τα έσοδα του 2005, που ανέρχονταν σε £2.667.070, παρουσιάζουν αύξηση κατά 35,01%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στη χορήγηση άδειας για παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σε δεύτερη εταιρεία. Τα υπόλοιπα έσοδα του γραφείου παραμένουν στα ίδια με τα περσινά επίπεδα. Σημειώνεται ότι από το 2005 το γραφείο λειτουργεί με δικά του έσοδα και χωρίς πρόνοια για χορηγία από το κράτος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού μελέτησε τις επιμέρους διατάξεις του υπό αναφορά προϋπολογισμού, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

20 Δεκεμβρίου 2005

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων