Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για την Ανέγερση Κυπριακού Μουσείου του 2006 Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και εκπρόσωποι της διαχειριστικής επιτροπής του Ταμείου για την Ανέγερση του Κυπριακού Μουσείου.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου για την Ανέγερση Κυπριακού Μουσείου του 2006 προβλέπει δαπάνες ύψους £269.650 και έσοδα ύψους £1.345.863.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον περί Κυπριακού Μουσείου (Ίδρυσις Ταμείου διά την Ανέγερσιν) Νόμο, το ταμείο έχει δικό του προϋπολογισμό, ο οποίος καταρτίζεται κάθε χρόνο από τη διαχειριστική επιτροπή που καθιδρύθηκε με βάση το άρθρο 4(1), η οποία αποτελείται από το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ως πρόεδρο, και τους γενικούς διευθυντές του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου Προγραμματισμού, το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας και το διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων, ως μέλη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι κυριότερες πηγές εσόδων του ταμείου είναι η καταβολή μέρους των εσόδων του κράτους από το ΛΟΤΤΟ/ΠΡΟΤΟ, η καταβολή του 30% των τελών εισόδου στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους και οι τόκοι από επενδύσεις. Οι δαπάνες αφορούν κυρίως τη μεταφορά ποσού στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας έναντι των δαπανών για την ανέγερση αρχαιολογικού μουσείου στη Λευκωσία και τις αμοιβές των μελών της κριτικής και τεχνικής επιτροπής για την κατάρτιση του κτιριολογικού προγράμματος για την ανέγερση του νέου μουσείου και την προκήρυξη του σχετικού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.

Τα μέλη της πιο πάνω διαχειριστικής επιτροπής, ενημερώνοντας την επιτροπή αναφορικά με τις προοπτικές υλοποίησης του όλου έργου, ανέφεραν ότι κρίθηκε σκόπιμη η μετάκληση ειδικού εμπειρογνώμονα από το εξωτερικό, ο οποίος να υποβάλει εισηγήσεις για εναλλακτικές λύσεις, προτού αρχίσει η κατάρτιση του κτιριολογικού προγράμματος για το νέο Κυπριακό Μουσείο. Σημειώνεται ότι η ανέγερση του εν λόγω μουσείου θα γίνει στο χώρο του παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, το οποίο θα πρέπει να κατεδαφιστεί τελείως.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

20 Δεκεμβρίου 2005

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων