Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας του 2006 Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, του Γραφείου Προγραμματισμού και ο διευθυντής του Ταμείου Θήρας.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας για το έτος 2006 προβλέπει δαπάνες ύψους £2.690.021 και έσοδα ύψους £2.525.000.

Τα έσοδα του Ταμείου Θήρας για το 2006 θα προέλθουν από την έκδοση και ανανέωση αδειών κυνηγίου και κατοχής κυνηγετικών όπλων (£2.255.000), από την ανάληψη της πρόληψης και καταπολέμησης της τυμβωρυχίας (£150.000) και από διάφορα άλλα έσοδα (£80.000).

Όπως είναι γνωστό, το Ταμείο Θήρας τυγχάνει διαχείρισης από επιτροπή που αποτελείται από το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, ως πρόεδρο, το γενικό διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού ή εκπρόσωπό του, το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας ή εκπρόσωπό του και τρεις εκπροσώπους της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κύπρου, ως μέλη.

Οι κυριότερες δαπάνες του ταμείου για το 2006 αφορούν αποδοχές προσωπικού (£1.346.146), εισφορά για συνταξιοδοτικά ωφελήματα και συντάξεις (£250.000), αποδοχές ωρομίσθιου προσωπικού (£164.685), συνεισφορά προς την Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διαχείριση Άγριας Ζωής (£60.000), αγορά άγριων ζώων (£250.000) και βελτίωση βιοτόπων (£120.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του Ταμείου Θήρας, ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός παρουσιάζεται για πρώτη φορά ελλειμματικός κατά £165.000 σε σχέση με προηγούμενα οικονομικά έτη κατά τα οποία οι ετήσιοι προϋπολογισμοί ήταν ισολογισμένοι. Τούτο οφείλεται στην αφαίρεση αρμοδιοτήτων από το ταμείο και πιο συγκεκριμένα της αρμοδιότητας σε σχέση με την έκδοση αδειών για κατοχή σκύλων ως αποτέλεσμα της πρόσφατης τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας.

Συναφώς, οι ίδιοι εκπρόσωποι ενημέρωσαν την επιτροπή λεπτομερώς για διάφορα θέματα εξειδικευμένων δραστηριοτήτων του ταμείου, όπως επίσης και για άλλα ειδικά ζητήματα και ειδικότερα για τη διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου για Προστασία της Άγριας Ζωής, που θα γίνει στην Κύπρο εντός του 2006 και που έχει ως συνέπεια τη σημαντική αύξηση του σχετικού κονδυλίου σε £47.000 από £12.000 που ήταν το 2005.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

20 Δεκεμβρίου 2005

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων