Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Επιτρόπου Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα (Καθήκοντα, Απολαβές και Λοιποί Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Κώστας Παπακώστας Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Κίκης Γιάγκου Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Παπαπολυβίου Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς μαζί με δύο σχετικά νομοσχέδια, τα οποία ψηφίστηκαν από τη Βουλή πρόσφατα, σε δύο συνεδριάσεις της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Οκτωβρίου και 23 Νοεμβρίου 2005. Στο στάδιο της μελέτης των προτεινόμενων κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, ο γενικός διευθυντής και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς επίσης και εκπρόσωποι της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκαταστάσεως Παθόντων, της Επιτροπής Ανακουφίσεως Παθόντων, της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Αδηλώτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων Κύπρου και της Υπηρεσίας Ανθρωπιστικών Θεμάτων. Η ΠΕΠ, το σωματείο “Ριζοκάρπασο”, η Συντονιστική Επιτροπή Καρπασίας, το σωματείο “Ελεύθερη Ενιαία Καρπασία” και ο Σύνδεσμος Παιδιών Εγκλωβισμένων Καρπασίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 5 του περί της Άμεσης Εποπτείας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας των Θεμάτων των Αγνοουμένων και Εγκλωβισμένων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου όπως αυτός τροποποιήθηκε πρόσφατα, είναι να εξαιρεθούν από την άμεση εποπτεία του Προέδρου της Δημοκρατίας οι υπηρεσίες που ασχολούνται με θέματα παθόντων και να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες του Επιτρόπου Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα που αφορούν τους παθόντες στον Υπουργό Οικονομικών.

Ειδικότερα, η Προεδρία ζήτησε την άμεση μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα αναφορικά με τους παθόντες στο Υπουργείο Οικονομικών (Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων).

Στα πλαίσια της περαιτέρω μελέτης των προτεινόμενων κανονισμών, επισημάνθηκε από τους εκπροσώπους των άμεσα ενδιαφερομένων, αλλά απασχόλησε και την ίδια την επιτροπή, η ανθρωπιστική πτυχή των ζητημάτων που αφορούν τους παθόντες, ενώ παράλληλα τονίστηκε ότι για τους παθόντες δεν αρκεί μόνο η επίλυση των οικονομικών τους προβλημάτων, αλλά αυτό που πραγματικά χρειάζονται είναι η διαπροσωπική επαφή με αξιωματούχους του κράτους για επίλυση και των άλλων σοβαρών προσωπικών τους προβλημάτων.

Σημειώνοντας τα πιο πάνω, ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω αλλά και οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δεσμεύτηκαν να επανέλθουν με συγκεκριμένες εισηγήσεις για διευθέτηση και του πιο πάνω ανθρωπιστικού ζητήματος.

Ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω δεσμεύτηκε ενώπιον της επιτροπής, κατόπιν διευθέτησης στην οποία προέβη η Προεδρία με το Υπουργείο Οικονομικών, οι αρμοδιότητες του Επιτρόπου Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα αναφορικά με τους παθόντες να μεταφερθούν στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά για οποιαδήποτε βοήθεια ή παρέμβαση με σκοπό την προώθηση της επίλυσης των προβλημάτων των παθόντων, ειδικότερα όσον αφορά τα ανθρωπιστικά θέματα, αρμόδιος θα είναι ο ίδιος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων- Παθόντων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού διαφώνησαν με την πιο πάνω θέση της πλειοψηφίας της επιτροπής, εκφράζοντας τη θέση ότι πρέπει να επανέλθει ο θεσμός του Επιτρόπου Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα, ο οποίος να επιλαμβάνεται των θεμάτων που αφορούν τους παθόντες, και επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος.

 

5 Δεκεμβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων