Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Αθηνά Κυριακίδου
Ελένη Θεοχάρους Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου, ώστε να καθοριστούν μέτρα εφαρμογής για τον Κανονισμό (ΕΚ) 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για τις πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών.

Επιπρόσθετα, με το εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπεται η έκδοση κανονισμών, για να καταστεί δυνατή η κατάργηση οποιωνδήποτε κανονισμών που εκδόθηκαν με βάση τις διατάξεις της βασικής νομοθεσίας και οι οποίες υιοθετούν διατάξεις ευρωπαϊκών Οδηγιών που καταργήθηκαν.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής ότι το νομοσχέδιο πρέπει να ψηφιστεί το συντομότερο δυνατό.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου αυτού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

6 Δεκεμβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων