Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «O περί Ταχυδρομείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Κυριάκος Τυρίμος
Ζαχαρίας Κουλίας Ανδρέας Παπαπολυβίου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Γεώργιος Γεωργίου
Θάσος Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Νοεμβρίου 2005. Στο στάδιο της εξέτασής του κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, συνοδευόμενος από υπαλλήλους της υπηρεσίας του, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του νόμου για τα ταχυδρομεία, ώστε να παρέχεται η εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο ή, κατά περίπτωση, στο διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών να καθορίζουν τα τέλη και τις τιμές αναφορικά με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που παρέχονται από το διευθυντή, δυνάμει του περί Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου, αλλά και τις άλλες υπηρεσίες, εργασίες ή επιχειρήσεις τις οποίες ο διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δύναται να παρέχει.

Επίσης, με το ίδιο νομοσχέδιο παρέχεται εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο ή στο διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών να ρυθμίζει την κλίμακα βάρους και τους όρους παροχής τέτοιων υπηρεσιών, εργασιών ή επιχειρήσεων.

Με την ψήφιση του περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ρυθμίζει με απόφασή του το πλαίσιο της γενικής πολιτικής καθορισμού τελών για ταχυδρομικές υπηρεσίες. Ακόμη, ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων καθορίζει το ανώτατο και κατώτατο όριο τιμών στο πεδίο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, προς διασφάλιση του θεμιτού και υγιούς ανταγωνισμού, χωρίς ωστόσο να καθορίζεται από τον πιο πάνω νόμο το όργανο που έχει εξουσία να καθορίζει τα ακριβή ταχυδρομικά τέλη.

Ο διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ανέφερε ότι με τον προτεινόμενο νόμο καλύπτεται το κενό που υπάρχει στη νομοθεσία αναφορικά με το όργανο που είναι αρμόδιο να καθορίζει τα ακριβή τέλη και τις τιμές τόσο για ταχυδρομικές υπηρεσίες που αποτελούν μέρος της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας των ταχυδρομείων όσο και για ταχυδρομικές υπηρεσίες που δεν αποτελούν μέρος της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής για το υπό αναφορά νομοσχέδιο, ο διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών αναφέρθηκε στον επερχόμενο ανταγωνισμό που θα κληθεί να αντιμετωπίσει το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και τόνισε ότι η αυτονόμηση της υπηρεσίας είναι “εκ των ων ουκ άνευ”, διότι έτσι μόνο αυτή θα καταστεί ευέλικτη και ανταγωνιστική υπηρεσία. Για το σκοπό αυτό, ανέφερε επίσης ότι ετοιμάζεται νομοσχέδιο το οποίο προνοεί την αυτονόμηση του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Οι εκπρόσωποι του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων συμφώνησαν με τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο.

 

6 Δεκεμβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων