Αρχείο

    

Κοινή έκθεση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εξωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Σύμβασης περί των Αντιπροσώπων των Εργαζομένων (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος Σωτηρούλα Χαραλάμπους, πρόεδρος
Ελένη Θεοχάρους Θάσος Μιχαηλίδης
Τάκης Χατζηγεωργίου Γιαννάκης Θωμά
Ανδρέας Αγγελίδης Νίκος Πιττοκοπίτης
Δημήτρης Συλλούρης Αθηνά Κυριακίδου
Ντίνος Μιχαηλίδης  

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Εξωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασαν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο, όπως είναι γνωστό, παραπέμφθηκε από την ολομέλεια της Βουλής για εξέταση από κοινού και στις δύο επιτροπές. Το εν λόγω νομοσχέδιο εξετάστηκε αρχικά από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεδρία της στις 17 Νοεμβρίου 2005 και, αφού ετοιμάστηκε σχετικό σημείωμα, στάλθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, η οποία εξέτασε το εν λόγω νομοσχέδιο σε συνεδρία της στις 30 Νοεμβρίου 2005.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του νόμου που κυρώνει τη Σύμβαση για τους Αντιπροσώπους των Εργαζομένων του 1971, ώστε να συμπεριληφθούν σ’ αυτή διατάξεις για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της σύμβασης σε περίπτωση παράβασής της.

Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΔΕΟΚ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ. Το Υπουργείο Εξωτερικών, η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΕΚ και η εργοδοτική οργάνωση ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής, η τελευταία όμως διαμήνυσε ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου αυτού.

Εισάγοντας το θέμα, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέφερε ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο, με το οποίο σκοπείται η τροποποίηση του κυρωτικού νόμου του 1995, έχει παραπεμφθεί για εξέταση τόσο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών όσο και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ζήτησε από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να εξηγήσει τις πρόνοιες του εν λόγω τροποποιητικού νομοσχεδίου.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα όσα αναφέρονται στη σχετική εισηγητική έκθεση, από τη μέχρι τώρα πρακτική εφαρμογή του κυρωτικού νόμου διαφάνηκε η ανάγκη για τροποποίησή του, έτσι ώστε να καταστεί καλύτερη η εφαρμογή της σύμβασης η οποία κυρώθηκε με τον εν λόγω νόμο.

Συγκεκριμένα, στο εν λόγω νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις με τις οποίες:

· καθορίζεται το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών ως το αρμόδιο δικαστήριο για επίλυση των αστικής φύσεως διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου,

· καθορίζονται οι υποχρεώσεις του εργοδότη και

· εισάγονται αδικήματα και ποινές για εργοδότες που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο εξετάστηκε από τριμερή τεχνική επιτροπή του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος και στη συνέχεια από την ολομέλεια του σώματος και πρόσθεσε ότι τα μέλη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος συμφωνούν με τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου. Σε ερώτηση που τέθηκε από την πρόεδρο της επιτροπής κατά πόσο το τμήμα είναι σε θέση να εφαρμόσει το εν λόγω νομοσχέδιο, ο ίδιος απάντησε ότι δεν πρόκειται να διοριστούν νέοι επιθεωρητές. Ανέφερε όμως ότι τα οργανωμένα σύνολα, π.χ. οι συντεχνίες, υπάρχουν και έτσι εκεί και όπου τυχόν εντοπιστεί πρόβλημα θα υπάρχει απευθείας επαφή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του αρμόδιου υπουργείου με τις συντεχνίες.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ τοποθετούμενοι στο θέμα ανέφεραν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2005, εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο στην παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, τόσο ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών όσο και η πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ομόφωνα εισηγούνται την ψήφιση του πιο πάνω τροποποιητικού νομοσχεδίου σε νόμο, για την κατά νόμο κύρωση των τροποποιήσεων στη σχετική σύμβαση.

 

6 Δεκεμβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων