Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Κυριάκος Τυρίμος
Ζαχαρίας Κουλίας Ανδρέας Παπαπολυβίου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Γεώργιος Γεωργίου
Θάσος Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Μαΐου και 22 Νοεμβρίου 2005. Στο στάδιο της εξέτασής τους κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Οικονομικών, της Αρχής Λιμένων Κύπρου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΣΥΑΛΚ, ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ, ΣΥΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΔΕΕΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ και ΣΥΠΥΑΛΚ.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 19 του περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου, καθορίζεται νέο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Προϊσταμένου Κλάδου Πληροφορικής στην Αρχή Λιμένων Κύπρου.

Οι εκπρόσωποι της Αρχής Λιμένων Κύπρου ανέφεραν ενώπιον της επιτροπής ότι με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής, καθορίζονται επακριβώς τα απαιτούμενα προσόντα για την πιο πάνω θέση.

Ειδικότερα, οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι στο σχέδιο υπηρεσίας καθορίζονται τα θέματα για τα οποία απαιτείται πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν για την πλήρωση της θέσης, εξειδικεύεται ο κλάδος της μηχανικής επιστήμης για σκοπούς εγγραφής στο ΕΤΕΚ, διαγράφεται η υπάρχουσα προτίμηση υποψηφίου για τη θέση λόγω πείρας που αποκτήθηκε στην Αρχή Λιμένων Κύπρου, για να υπάρχει ίση μεταχείριση μεταξύ όλων των υποψηφίων, και εισάγεται το μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε συναφή κλάδο της επιστήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και της πληροφορικής ή/και της ηλεκτρονικής μηχανικής ή/και της διοίκησης επιχειρήσεων ως πλεονέκτημα.

Οι ίδιοι εκπρόσωποι επεσήμαναν, επίσης, την αναγκαιότητα για άμεση πλήρωση της νευραλγικής θέσης Προϊσταμένου Κλάδου Πληροφορικής της Αρχής. Περαιτέρω, ανέφεραν ότι η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε αυξημένες απαιτήσεις στα λιμάνια της χώρας και πλέον το σύστημα πληροφορικής εξυπηρετεί ολόκληρη τη λιμενική κοινότητα.

Σε ό,τι αφορά την εισαγωγή του μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου σε συναφή κλάδο της επιστήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και της πληροφορικής ή/και της ηλεκτρονικής μηχανικής ή/και της διοίκησης επιχειρήσεων ως πλεονεκτήματος, οι εκπρόσωποι της Αρχής Λιμένων Κύπρου ανέφεραν ότι αρχικά η θέση τους ήταν η εισαγωγή του πιο πάνω μεταπτυχιακού διπλώματος ως προαπαιτούμενου προσόντος, θέση όμως από την οποία υπαναχώρησαν τελικά σε ένδειξη καλής θέλησης, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών αυτών, οι εκπρόσωποι των Υπουργείων Συγκοινωνιών και Έργων και Οικονομικών, χωρίς να διαφωνούν με τις πρόνοιες των κανονισμών όπως αυτοί είχαν ετοιμαστεί από την Αρχή Λιμένων Κύπρου, ζήτησαν να συμπεριληφθεί σ’ αυτούς σχετική σημείωση με την οποία να καθορίζεται ότι ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα”, που καθορίζεται ως απαιτούμενο προσόν για τη θέση, να καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο. Ακόμη, εισηγήθηκαν η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου να καθοριστεί σε ένα τουλάχιστον ακαδημαϊκό έτος.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ και ΣΥΑΛΚ τάχθηκαν εναντίον των υπό αναφορά κανονισμών. Οι ίδιοι εκπρόσωποι εξέφρασαν, επίσης, την αντίθεσή τους στη συμπερίληψη του μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου ως πλεονεκτήματος, επειδή με αυτή την πρόνοια αποστερείται ουσιαστικά το υφιστάμενο προσωπικό τη δυνατότητα διεκδίκησης της θέσης, άποψη η οποία είχε διατυπωθεί και με προηγούμενη επιστολή των τριών προαναφερθεισών συνδικαλιστικών οργανώσεων, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2005, προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΔΕΕΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ και ΣΥΠΥΑΛΚ συμφώνησαν με τις πρόνοιες των προτεινόμενων για έγκριση κανονισμών.

Οι εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΥΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ συμφώνησαν με την έγκριση του σχεδίου υπηρεσίας που περιλαμβάνονται στους υπό αναφορά κανονισμούς, τόνισαν όμως την ανάγκη για τροποποίηση όλων των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας της ίδιας κλίμακας στην Αρχή, έτσι ώστε να υπάρχει ομοιομορφία, και για δημιουργία ενδιάμεσης θέσης προαγωγής, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα προαγωγής στο υφιστάμενο προσωπικό της Αρχής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγούνται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν σχετικά με τους κανονισμούς αυτούς στην ολομέλεια του σώματος.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εισηγείται κατά πλειοψηφία των μελών της την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί.

29 Νοεμβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων