Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με τη Λήξη της Ισχύος των Συμφωνιών σε Θέματα Θεωρήσεων Εισόδου που Συνομολογήθηκαν μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Ελένη Θεοχάρους Ντίνος Μιχαηλίδης
Τάκης Χατζηγεωργίου Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η νομοθετική κύρωση του πρωτοκόλλου σχετικά με τη λήξη της ισχύος των προηγούμενων συμφωνιών σε θέματα θεωρήσεων εισόδου που συνομολογήθηκαν κατά καιρούς μεταξύ της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών και η παράλληλη προσαρμογή του πρωτοκόλλου που υπογράφτηκε στις 8 Ιουνίου 2005 μεταξύ της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το ευρετήριο των διμερών συμφωνιών, που κυρώθηκε το 2001 με το Νόμο αρ. 34(ΙΙΙ) του 2001.

Οι συμφωνίες που καταργούνται με το παρόν πρωτόκολλο είναι οι ακόλουθες:

1. Η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών σε Μορφή Ανταλλαγής Διακοινώσεων περί της Κατάργησης Τελών για Θεωρήσεις Διαβατηρίων των Υπηκόων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (12 Σεπτεμβρίου 1962 - 8 Οκτωβρίου 1962).

2. Η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών σε Μορφή Ανταλλαγής Διακοινώσεων για την Κατάργηση Θεωρήσεων Διαβατηρίων Υπηκόων και των Δύο Χωρών με Έγκυρα Διπλωματικά Διαβατήρια (5 Ιουνίου 1989).

3. Η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών σε Μορφή Ανταλλαγής Διακοινώσεων για την Κατάργηση Διαμετακομιστικών Θεωρήσεων Διαβατηρίων σε Υπηκόους της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (23 Φεβρουαρίου 1990 - 5 Σεπτεμβρίου 1990).

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι στις 8 Ιουνίου 2005, ημέρα που υπογράφτηκε το υπό συζήτηση πρωτόκολλο, υπογράφτηκαν και άλλες δύο συμφωνίες σε αντικατάσταση των συμφωνιών που καταργεί το παρόν πρωτόκολλο. Οι εν λόγω συμφωνίες έχουν ήδη δημοσιευτεί στο Έβδομο Παράρτημα της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας (την 21η Οκτωβρίου 2005) ως διεθνείς συμφωνίες, σύμφωνα με τα άρθρα 169.1 και 169.3 του συντάγματος. Η πρώτη συμφωνία αφορά την κατάργηση των θεωρήσεων σε διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια και η δεύτερη αφορά τους όρους υπό τους οποίους ταξιδεύουν οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση του πρωτοκόλλου, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του συντάγματος.

 

30 Νοεμβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων