Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Ανακουφίσεως Παθόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005» και «Ο περί της Άμεσης Εποπτείας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας των Θεμάτων των Αγνοουμένων και Εγκλωβισμένων (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Κώστας Παπακώστας Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Κίκης Γιάγκου Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Παπαπολυβίου Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδριάσεις της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Οκτωβρίου και 23 Νοεμβρίου 2005. Στο στάδιο της μελέτης των προτεινόμενων νομοθετημάτων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, ο γενικός διευθυντής και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς επίσης και εκπρόσωποι της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκαταστάσεως Παθόντων, της Επιτροπής Ανακουφίσεως Παθόντων, της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Αδηλώτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων Κύπρου και της Υπηρεσίας Ανθρωπιστικών Θεμάτων. Η ΠΕΠ, το σωματείο “Ριζοκάρπασο”, η Συντονιστική Επιτροπή Καρπασίας, το σωματείο “Ελεύθερη Ενιαία Καρπασία” και ο Σύνδεσμος Παιδιών Εγκλωβισμένων Καρπασίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των πιο πάνω νομοσχεδίων είναι να εξαιρεθούν από την άμεση εποπτεία του Προέδρου της Δημοκρατίας οι υπηρεσίες που ασχολούνται με θέματα παθόντων και να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες του Επιτρόπου Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα αναφορικά με τους παθόντες στον Υπουργό Οικονομικών.

Ειδικότερα, η Προεδρία ζήτησε την άμεση μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα αναφορικά με τους παθόντες στο Υπουργείο Οικονομικών (Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων). Για να καταστεί δυνατή η πιο πάνω μεταφορά αρμοδιοτήτων, απαιτείται η τροποποίηση του περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου, του περί της Άμεσης Εποπτείας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας των Θεμάτων των Αγνοουμένων, Εγκλωβισμένων και Παθόντων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 1993 και των περί Επιτρόπου Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα (Καθήκοντα, Απολαβές και Λοιποί Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1993. Οι τελευταίοι έχουν ήδη κατατεθεί, μελετηθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και θα προωθηθούν για έγκριση αργότερα. Επισημαίνεται ότι από τις προωθούμενες ρυθμίσεις δε συνεπάγεται οποιαδήποτε δαπάνη.

Στα πλαίσια της εξέτασης του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου, κρίθηκε σκόπιμη και η επαναδιατύπωση του ορισμού του όρου “Οικείες Υπηρεσίες”, αναδιατύπωση η οποία έγινε σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και τη Νομική Υπηρεσία.

Στα πλαίσια της περαιτέρω μελέτης των προτεινόμενων νομοθετημάτων, επισημάνθηκε από τους εκπροσώπους των άμεσα ενδιαφερομένων, αλλά απασχόλησε και την ίδια την επιτροπή, το ζήτημα της ανθρωπιστικής πτυχής των ζητημάτων που αφορούν τους παθόντες και παράλληλα τονίστηκε ότι για τους παθόντες δεν αρκεί μόνο η επίλυση των οικονομικών τους προβλημάτων, αλλά αυτό που πραγματικά χρειάζονται είναι η διαπροσωπική επαφή με αξιωματούχους του κράτους για επίλυση και των άλλων σοβαρών προσωπικών τους προβλημάτων.

Σημειώνοντας τα πιο πάνω, ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω αλλά και οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δεσμεύτηκαν να επανέλθουν με συγκεκριμένες εισηγήσεις για διευθέτηση και του πιο πάνω ανθρωπιστικού ζητήματος.

Ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω δεσμεύτηκε ενώπιον της επιτροπής, κατόπιν διευθέτησης στην οποία προέβη η Προεδρία με το Υπουργείο Οικονομικών, οι αρμοδιότητες του Επιτρόπου Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα αναφορικά με τους παθόντες να μεταφερθούν στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά για οποιαδήποτε βοήθεια ή παρέμβαση με σκοπό την προώθηση της επίλυσης των προβλημάτων των παθόντων, ειδικότερα όσον αφορά τα ανθρωπιστικά θέματα,δήλωσε ότι αρμόδιος θα είναι ο ίδιος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων- Παθόντων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά νομοσχεδίων και γι’ αυτό εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, όπως αυτά έχουν τελικά διαμορφωθεί.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού διαφώνησαν με την πιο πάνω θέση της πλειοψηφίας των μελών της επιτροπής, εκφράζοντας τη θέση ότι πρέπει να επανέλθει ο θεσμός του Επιτρόπου Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα, ο οποίος να επιλαμβάνεται των θεμάτων που αφορούν τους παθόντες, και επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος γύρω από τα νομοσχέδια αυτά.

29 Νοεμβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων