Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Σωτηρούλα Χαραλάμπους, πρόεδρος Νίκος Πιττοκοπίτης
Γιαννάκης Θωμά Αθηνά Κυριακίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 Οκτωβρίου και 10 Νοεμβρίου 2005. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων), των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για τις κοινωνικές ασφαλίσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά από το Λογαριασμό Συμπληρωματικών Παροχών του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Λογαριασμό Παροχών Ανεργίας ποσού £25,2 εκατομ., για να καλυφθεί το έλλειμμα στο Λογαριασμό Παροχών Ανεργίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2004.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου είναι αναγκαία και επείγουσα, για να καλυφθεί η ελλειμματική διαφορά των εσόδων και δαπανών του Λογαριασμού Παροχών Ανεργίας για τα έτη 1999 μέχρι 2004. Παρ’ όλα αυτά, όπως επισημαίνεται στην εισηγητική έκθεση, επειδή η ανισοσκέλεια εσόδων και δαπανών προβλέπεται να εξακολουθήσει να παρουσιάζεται και στα επόμενα χρόνια, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ελλείμματος, πρέπει να συνεχιστεί με τους κοινωνικούς εταίρους η αναζήτηση οριστικής λύσης του προβλήματος, στο πλαίσιο της μελέτης της έκθεσης της αναλογιστικής ανασκόπησης του σχεδίου κοινωνικών ασφαλίσεων, με χρόνο αναφοράς το έτος 2003.

Τοποθετούμενοι στο θέμα, οι εκπρόσωποι της ΟΕΒ εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην προτεινόμενη τροποποίηση και ανέφεραν ότι θέση τους είναι η κάλυψη του ελλείμματος στο Λογαριασμό Παροχών Ανεργίας με μεταφορά ποσού από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ, τοποθετούμενοι στο θέμα, ανέφεραν ότι το οποιοδήποτε προτεινόμενο σχέδιο λύσης πρέπει να είναι βιώσιμο και στο μέλλον, για να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στους ασφαλισμένους, και τάχθηκαν υπέρ της κάλυψης του ελλείμματος στο Λογαριασμό Παροχών Ανεργίας από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Τοποθετούμενοι στο θέμα, οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ εξέφρασαν την αντίθεσή τους στον προτεινόμενο νόμο και ανέφεραν ότι το σχετικό έλλειμμα θα έπρεπε να καλυφθεί από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει καταλήξει στις πιο κάτω θέσεις:

1. Η πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, υιοθετώντας τη θέση αρχής των κοινωνικών εταίρων ότι το έλλειμμα στο Λογαριασμό Παροχών Ανεργίας θα ήταν καλύτερο να καλυφθεί από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, τάχθηκε υπέρ της απόρριψης του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή κατά πλειοψηφία των μελών της εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

 

15 Νοεμβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων