Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Σχολές και Τμήματα κατά Σχολή) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Γεώργιος Τάσου Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Βαρνάβα
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Νοεμβρίου 2005. Στο στάδιο της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου Προγραμματισμού, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ), της Φοιτητικής Ένωσης Πανεπιστημίου Κύπρου (ΦΕΠΑΝ), του Συνδέσμου Αποφοίτων του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου και της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 22, 23 και 38 του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, είναι ο καθορισμός και η ίδρυση οκτώ τμημάτων με βάση τα οποία θα λειτουργήσουν οι πέντε σχολές του ΤΕΠΑΚ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 22 του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, καθορίζονται ονομαστικά οι πρώτες πέντε σχολές του ΤΕΠΑΚ και, παράλληλα, προβλέπεται ότι ο καθορισμός των τμημάτων των σχολών αυτών θα γίνει με βάση κανονισμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ του προέδρου της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΠΑΚ, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Υπουργείου Οικονομικών, συμφωνήθηκε όπως το ΤΕΠΑΚ αρχίσει τη λειτουργία του με οκτώ τμήματα.

Ο εκπρόσωπος του ΤΕΠΑΚ δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι αρχικά το ΤΕΠΑΚ θα άρχιζε τη λειτουργία του με έντεκα τμήματα, τα οποία όμως τελικά περιορίστηκαν στα οκτώ. Τα τρία τμήματα τα οποία δε συμπεριλήφθηκαν στους υπό αναφορά κανονισμούς είναι τα ακόλουθα:

1. Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Επιδημιολογίας της Σχολής Υπηρεσιών Υγείας.

2. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.

3. Τμήμα Διαχείρισης και Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος.

Ο εκπρόσωπος της ΠΟΦΕΝ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, ενώ είχε προκαθοριστεί και προγραμματιστεί η έναρξη της λειτουργίας του ΤΕΠΑΚ με έντεκα τμήματα, τελικά αφαιρέθηκαν τα τρία, για τα οποία, όπως επισήμανε ο ίδιος, υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον από πλευράς φοιτητών. Όπως τόνισε επίσης ο πιο πάνω εκπρόσωπος, θα πρέπει να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί για την έγκαιρη έναρξη της λειτουργίας των τμημάτων των σχολών του ΤΕΠΑΚ.

Με τον πιο πάνω εκπρόσωπο συμφώνησαν επίσης ο εκπρόσωπος της ΦΕΠΑΝ, καθώς και ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Αποφοίτων του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου επισήμανε, με την ευκαιρία αυτή, την ανάγκη συμπερίληψης και τμήματος ναυτομηχανικής στην αρμόδια σχολή του ΤΕΠΑΚ.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ενημερωτικά ενώπιον της επιτροπής ότι στον προϋπολογισμό του έτους 2006, που υπέβαλε το ΤΕΠΑΚ, γίνεται πρόταση από το ΤΕΠΑΚ για ίδρυση και των τριών πιο πάνω τμημάτων, που δε συμπεριλήφθηκαν στους εν λόγω κανονισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, δηλώνει ότι θα αναμένει από την εκτελεστική εξουσία ότι θα υιοθετηθεί η σχετική πρόταση του ΤΕΠΑΚ για ίδρυση και των τριών πιο πάνω τμημάτων, τα οποία δε συμπεριλήφθηκαν στους κανονισμούς αυτούς.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

21η Νοεμβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων