Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Πρόδρομος Προδρόμου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2005.

Με τους υπό συζήτηση κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) Κανονισμών, ώστε να αναθεωρηθεί ο τρόπος καταβολής των ωφελημάτων που απολαύουν οι έκτακτοι υπάλληλοι που προσλαμβάνονται στη δημόσια υπηρεσία.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, αποφασίστηκε η καταβολή στους υπηρετούντες στη δημόσια υπηρεσία έκτακτους υπαλλήλους δέκατου τρίτου μισθού, κατ’ αναλογία της περιόδου απασχόλησής τους εντός του έτους, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση εξάμηνης συνεχούς απασχόλησης, όπως σχετικά προνοείται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, προς υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης προτείνεται η απάλειψη σε πρώτο στάδιο της σχετικής προϋπόθεσης από τους βασικούς κανονισμούς, ακολούθως δε η ενσωμάτωση στους όρους απασχόλησης έκτακτων υπαλλήλων στη δημόσια υπηρεσία σχετικής διάταξης η οποία να εκφράζει τη νέα πολιτική σε σχέση με τον τρόπο και τους όρους καταβολής δέκατου τρίτου μισθού στους έκτακτους υπαλλήλους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας τους σκοπούς των υπό συζήτηση κανονισμών, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

21η Νοεμβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων