Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και Άλλα Πρόσωπα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Κώστας Παπακώστας Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Κίκης Γιάγκου Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Παπαπολυβίου Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από την ίδια στις 17 Νοεμβρίου 2005, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2005.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και Άλλα Πρόσωπα βασικού νόμου [Ν. 46(Ι) του 2005], ούτως ώστε να θεωρείται “τουρκόπληκτος” κάθε Ελληνοκύπριος ο οποίος ήταν και εξακολουθεί να είναι ιδιοκτήτης κατοικίας η οποία κατέστη απροσπέλαστη πριν από το 1974, συνεπεία των διακοινοτικών ταραχών, νοουμένου ότι αυτός δεν είναι ή δεν ήταν ιδιοκτήτης άλλης κατοικίας σε περιοχή ελεγχόμενη από τη Δημοκρατία.

Ειδικότερα, με την τροπολογία που προτείνεται επιδιώκεται ο επανακαθορισμός της έννοιας του όρου “τουρκόπληκτος” με σκοπό την εξειδίκευσή του, ώστε να μην είναι τόσο ευρύς, αλλά να συγκεκριμενοποιεί την ιδιότητα του τουρκόπληκτου, του δικαιούχου στεγαστικής βοήθειας. Με την τροπολογία που προτείνεται συμφώνησε και το Υπουργείο Εσωτερικών.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της εν λόγω πρότασης νόμου σε νόμο.

23 Νοεμβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων